Een heldere koers in een turbulente tijd. De identiteit van uw organisatie en de ontwikkeling daarvan staan centraal in uw strategie. Strategievorming vraagt om zicht op de positie van uw organisatie in haar maatschappelijke omgeving en op de strategische opties in die context. En om een helder proces dat uw identiteit bevestigt.

Inspirerend en effectief leiderschap, altijd in relatie tot actuele en toekomstige opgaven. Met WagenaarHoes ontdekt u hoe authentiek leiderschap uw organisatie sterker maakt.

Organisatieontwikkeling is het organiseren van duurzaam effectieve oplossingen voor specifieke en complexe opgaven. WagenaarHoes ondersteunt overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven hierbij, op basis van sterke betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Onze mensen

Frank Tromp

Brenda Poels

Marjoka portret 2 DEF

Marjoka van Doorn

Jeroen portret 2 DEF

Jeroen van den Heuvel

Selma van der Haar

Eric ten Hulsen

Kees de Haas

Paul portret DEF

Paul Geertsema

Vanessa Gosselink

Bas portret DEF

Bas van Delden

Alinda portret DEF

Alinda van Bruggen

Christian van den Berg

Noortje Gerritsen

Marco portret DEF

Marco de Vlaming

Harry portret DEF

Harry ter Braak

Gert Boeve

Amida portret DEF

Amida Michael

Alinda portret DEF

Alinda van Bruggen

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Dat is geen nieuws meer. Er is de afgelopen paar jaar veel en vaak verontwaardigd geschreven over allerlei knelpunten en affaires, zowel rond politiek en bestuur als rond de uitvoering van overheidstaken. Denk aan de aardbevingsschade en het haperen van de hersteloperaties, de stagnatie bij het CBR, de misstanden en problemen in de jeugdhulp… Om van de toeslagenaffaire nog maar niet te spreken. Terecht wordt dan doorgaans verbetering gevraagd. En die wordt doorgaans ook haastig toegezegd, waarna de actieplannen en daadkrachtige aanpakken vervolgens over elkaar heen buitelen, maar er uiteindelijk slechts zelden fundamentele verbeteringen worden doorgevoerd.

Fundamentele verbetering gaat wat ons betreft over ‘gewoon’ behoorlijk organiseren om de publieke taken doeltreffend en doelmatig te kunnen uitvoeren. Daarvoor gelden een aantal algemene beginselen, die eigenlijk vanzelf spreken, maar helaas juist binnen de overheid lang niet altijd vanzelfsprekend worden toegepast of herkend. En ja, ook politieke druk speelt daarbij een rol, maar wie alleen daarnaar kijkt gaat voorbij aan organisatorische hygiënefactoren die juist een tegenkracht kunnen vormen.

Lees meer

Netwerksturing

Domeinen zonder eigenaar

Veel maatschappelijke opgaven vergen een gezamenlijke inzet van diverse partijen. De context waarin doelen gerealiseerd moeten is complex en vereist samenwerking, vaak in tijdelijke netwerken, waarin belangen de verbindende rol spelen en hiërarchie relatief betekenisloos is. Partijen willen zich wel inzetten maar zijn slechts zeer beperkt eigenaar van het proces. Samenwerking levert vaak minder op dan het gezamenlijke potentieel van de partners zou doen verwachten.  Wij delen graag onze kennis en ervaring om ook in uw situatie oplossingen te vinden die de effectiviteit, efficiency en betrouwbaarheid van samenwerkende partijen vergroten. 

Lees meer