Een heldere koers in een turbulente tijd. De identiteit van uw organisatie en de ontwikkeling daarvan staan centraal in uw strategie. Strategievorming vraagt om zicht op de positie van uw organisatie in haar maatschappelijke omgeving en op de strategische opties in die context. En om een helder proces dat uw identiteit bevestigt.

Inspirerend en effectief leiderschap, altijd in relatie tot actuele en toekomstige opgaven. Met WagenaarHoes ontdekt u hoe authentiek leiderschap uw organisatie sterker maakt.

Organisatieontwikkeling is het organiseren van duurzaam effectieve oplossingen voor specifieke en complexe opgaven. WagenaarHoes ondersteunt overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven hierbij, op basis van sterke betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Onze mensen

Frank Tromp
Adviseur Directie

Brenda Poels
Adviseur

Marjoka portret 2 DEF

Marjoka van Doorn
Adviseur

Jeroen portret 2 DEF

Jeroen van den Heuvel
Adviseur

Elwine Röell
stagiair

Selma van der Haar
Adviseur

Gerard Ekhart
Adviseur

Paul portret DEF

Paul Geertsema
Adviseur

Bas portret DEF

Bas van Delden
Adviseur

Alinda portret DEF

Alinda van Bruggen
Adviseur Directie

Christian van den Berg
Adviseur

Annemieke Traag
Adviseur

Noortje Gerritsen
Adviseur

Marco portret DEF

Marco de Vlaming
Adviseur

Anne-Linde Oldenhof
Stagiair

Harry portret DEF

Harry ter Braak
Adviseur Vennoot

Gert Boeve
Adviseur

Amida portret DEF

Amida Michael
Adviseur

Gewoon en buitengewoon goed organiseren

Standaarden en slimme routines zijn belangrijk om efficiënt, snel en voorspelbaar diensten en producten te kunnen leveren. Voor reguliere vragen en situaties werkt dat meestal goed. Echter elke organisatie kent ook buitengewone situaties, waarin het volgen van de routines tot ongewenste uitkomsten leidt en ‘buiten gewoon’ handelen dus gewenst is. Niet alleen de uitvoerend professional heeft daarin een opgave, maar ook bestuurders en managers. Zij moeten naast de reguliere werkpraktijk een tweede, andere werkpraktijk mogelijk maken met andere besturings- en verantwoordingsprincipes. Wij helpen u graag het ‘gewone’ en het ‘buitengewone’ goed te organiseren, op een manier die uw organisatie steeds effectiever maakt. 

Lees meer

Netwerksturing

Domeinen zonder eigenaar

Veel maatschappelijke opgaven vergen een gezamenlijke inzet van diverse partijen. De context waarin doelen gerealiseerd moeten is complex en vereist samenwerking, vaak in tijdelijke netwerken, waarin belangen de verbindende rol spelen en hiërarchie relatief betekenisloos is. Partijen willen zich wel inzetten maar zijn slechts zeer beperkt eigenaar van het proces. Samenwerking levert vaak minder op dan het gezamenlijke potentieel van de partners zou doen verwachten.  Wij delen graag onze kennis en ervaring om ook in uw situatie oplossingen te vinden die de effectiviteit, efficiency en betrouwbaarheid van samenwerkende partijen vergroten. 

Lees meer