Een heldere koers in een turbulente tijd. De identiteit van uw organisatie en de ontwikkeling daarvan staan centraal in uw strategie. Strategievorming vraagt om zicht op de positie van uw organisatie in haar maatschappelijke omgeving en op de strategische opties in die context. En om een helder proces dat uw identiteit bevestigt.

Inspirerend en effectief leiderschap, altijd in relatie tot actuele en toekomstige opgaven. Met WagenaarHoes ontdekt u hoe authentiek leiderschap uw organisatie sterker maakt.

Organisatieontwikkeling is het organiseren van duurzaam effectieve oplossingen voor specifieke en complexe opgaven. WagenaarHoes ondersteunt overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven hierbij, op basis van sterke betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Onze mensen

Frank Tromp

Frank Tromp

Brenda Poels

Marjoka portret 2 DEF

Marjoka van Doorn

Jeroen portret 2 DEF

Jeroen van den Heuvel

Selma van der Haar

Eric ten Hulsen

Kees de Haas

Paul portret DEF

Paul Geertsema

Merove Gijsberts

Bas portret DEF

Bas van Delden

Alinda van Bruggen

Christian van den Berg

Noortje Gerritsen

Marco portret DEF

Marco de Vlaming

Harry portret DEF

Harry ter Braak

Gert Boeve

Amida portret DEF

Amida Michael

Justine Munsterman
secretariaat

Symposium Algemene Beginselen van Behoorlijk Organiseren krijgt koninklijk randje

Meer dan 120 bestuurders, managers en andere deelnemers namen op 20 november jl. in Theater De Veste in Delft deel aan het symposium over de ‘Algemene Beginselen van Behoorlijk Organiseren in het publieke domein’. Na een welkom door Frank Tromp zetten keynote sprekers Maarten Schurink en Jan van Zanen de toon voor een geanimeerde en inspirerende bijeenkomst. In een tiental workshops zijn casussen besproken, is stilgestaan bij blinde vlekken en zwarte schapen en vanuit organisatie-ethisch perspectief nagedacht over afwegingen tussen beginselen. Er is geoefend met hoofd, hart en handen en nagedacht over de verschillende rollen van politiek, bestuur en management ten aanzien van behoorlijk organiseren. Een scherpe paneldiscussie met Mark Frequin, Roos Slegers, Rosanne Franken en Harry ter Braak volgde.

De bijeenkomst kreeg een verrassende afsluiting toen locoburgemeester van Delft Frank van Vliet het podium betrad om Harry ter Braak toe te spreken. Als waardering voor de grote bijdrage die hij heeft geleverd in het publieke domein, werd Harry benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Nieuws

Netwerksturing

Domeinen zonder eigenaar

Veel maatschappelijke opgaven vergen een gezamenlijke inzet van diverse partijen. De context waarin doelen gerealiseerd moeten is complex en vereist samenwerking, vaak in tijdelijke netwerken, waarin belangen de verbindende rol spelen en hiërarchie relatief betekenisloos is. Partijen willen zich wel inzetten maar zijn slechts zeer beperkt eigenaar van het proces. Samenwerking levert vaak minder op dan het gezamenlijke potentieel van de partners zou doen verwachten.  Wij delen graag onze kennis en ervaring om ook in uw situatie oplossingen te vinden die de effectiviteit, efficiency en betrouwbaarheid van samenwerkende partijen vergroten. 

Lees meer