Participatie zonder frustratie

Auteur: Christian van den Berg

Zullen we op dit onderwerp een participatie-traject starten? Die vraag wordt heel snel, en steeds vaker, met Ja beantwoord. Waarom ook niet, zou je zeggen. Inwoners en belanghebbenden mee laten denken, daar kun je toch bijna niet tegen zijn? Gooi er nog een hippe vorm met een barista op het schoolplein tegenaan en je bent weer helemaal van deze tijd. Of….?

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met het onderwerp participatie. Sommigen uit intrinsieke overtuiging. Anderen gestuurd door politieke voorkeuren. En weer anderen omdat ze bij de introductie van de Omgevingswet mee hebben gekregen dat participatie daar een essentieel onderdeel van is. Veel gemeenten lopen echter vast door een te enthousiaste start met participatie.

Want als u vooraf niet goed nadenkt over wat u precies gaat doen met de uitkomst, dan loopt u kans dat u de verkeerde mensen, de verkeerde vragen gaat stellen. Met als resultaat een lastig te gebruiken uitkomst. Of, en dat is misschien nog wel erger, verspeeld krediet bij uw inwoners, ketenpartners en andere belanghebbenden. De kans dat zij een volgende keer of bij een verdiepingsslag afhaken is levensgroot.

WagenaarHoes heeft in opdracht van het Ministerie van BZK een workshop ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het besluiten over en vormgeven van participatie. De eerste reeks workshops is door BZK gefinancierd. WagenaarHoes biedt varianten op deze workshop nog altijd aan. In overleg met u kan deze workshop toegesneden worden op uw vraag en de context van uw gemeente of regio.  

Raadsleden, bestuurders en adviseurs maken in deze workshop kennis met een denkmodel dat hen helpt te bepalen “waarom”, “met wie” en “waartoe” ze participatie inzetten. En met een werkwijze die leert om de goede vragen te stellen en de eigen lokale context en keuzes voorop te stellen bij uw participatie-aanpak.

In een levendige en interactieve werksessie is er alle ruimte om met elkaar te bepalen wat een passende lokale oplossing is om met participatie aan de slag te gaan.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

Christian van den Berg
Adviseur