Vertrouwen in actie

Auteur: Frank Tromp

Otto Scharmer schreef enige tijd geleden een blog over ‘Action Confidence’. In dit artikel beschrijft Scharmer de context voor een proces van diepgaande en fundamentele verandering. Daarbij brengt hij aspecten van zijn “Theory U” in relatie met een bekende term uit de veranderkunde: de “Holding Space”. Waarin er vertrouwen in actie kan ontstaan.

Disruptie in een wereld van ongeëvenaarde mogelijkheden

Steeds meer wordt het publieke discours gedomineerd door het thema disruptie. In de publieke perceptie wordt het verhaal over de dramatische gevolgen van disruptie steeds maar weer versterkt. Dit leidt tot grote onzekerheid en in sommige gevallen zelfs tot wanhoop bij organisaties en bij hun leiders die met deze context worden geconfronteerd. Scharmer stelt daartegenover dat we ook leven in een wereld van ongeëvenaarde mogelijk­heden om de wereld naar ons hand te zetten. Om uit de oude wereld te stappen en daarvoor in de plaats een geheel nieuwe wereld te verkennen en deze zelf te realiseren. Dit verhaal over de ongeëvenaarde mogelijkheden wordt veel minder vaak verteld, blijft onopgemerkt en daarmee onbenut. Wellicht omdat we nog onvoldoende weten op welke manier we die nieuwe wereld van ongeëvenaarde mogelijkheden kunnen ontdekken en realiseren, volgens Scharmer.

Vertrouwen in actie

Een belangrijk ingrediënt om deze wereld van sluimerende mogelijkheden te activeren wordt gevormd door vertrouwen. Vertrouwen in actie. Scharmer bedoelt niet het vertrouwen dat we iets goed kunnen en het dan ook daadwerkelijk gaan doen. Dat is vertrouwen in uitvoering. Vertrouwen in actie wordt gevormd door de moed en de capaciteiten om de verbinding aan te gaan met de nieuwe toekomst en deze daadwerkelijk te realiseren. Om een ontwikkelingstraject uit te leggen en deze stap voor stap af te lopen op weg naar de nieuwe toekomst. Erop te vertrouwen dat jouw acties zullen leiden tot die nieuwe wereld en dat jij de capaciteiten hebt om die te realiseren, aldus Scharmer.

Bouwen aan vertrouwen in actie

Scharmer stelt dat een ‘holding space’ essentieel is voor het realiseren van vertrouwen in actie. Een open, veilige ruimte waarin mensen naar elkaar luisteren en zich aan elkaar verbinden. Waarin mensen bewust worden van hun sluimerende ambitie om een systeemverandering te realiseren en hun ambitie ontdekken om daar ook een aandeel in te nemen. Een omgeving waarin mensen samen een diepe verbinding met deze ambitie aan kunnen gaan en waarin een gedeeld verlangen naar de nieuwe wereld ontstaat.

Betreden van de holding space

Voor het betreden van een holding space zijn vier voorwaarden belangrijk.

–          Een open geest (onderzoeken vanuit nederigheid): durven los te laten van hetgeen je weet. Handelen vanuit niet-weten, vanuit nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding.

–          Een open hart (kwetsbaarheid toelaten): je durven open te stellen voor nieuwe mogelijkheden en een diepe verbinding en commitment aan te gaan met de ambitie. Je emoties daarin niet in de weg te laten staan.

–          Een open wil (overgave aan het nieuwe) je ideeën over actie los te durven laten en zelf een instrument te worden voor het realiseren van de nieuwe mogelijkheden.

–          Onderscheidend vermogen: Ten slotte is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen ambities die voortkomen uit een reactie op een ongewenste situatie en je dus loskoppelen van de nieuwe mogelijkheden, en ambities die voortkomen uit het verlangen om bij te dragen aan de realisatie van de nieuwe mogelijkheden. Voor dit onderscheidend vermogen zijn je gevoel en intuïtie leidend. Daarbij luister je naar je innerlijke stemmen cq. je onderbuikgevoel. Die geven aan of dit onderwerpen zijn waar je echt warm voor loopt en die verbonden zijn met je diepere bron van ambitie.

In de holding space kunnen drie stemmen de open geest, hart en wil in de weg zitten en dus belemmerend werken: 

- (3)
– (3)

Essentiële stap is het herkennen van deze interne stemmen en daarna met anderen in de holding space het gesprek aan te gaan. Dit leidt tot herkenning, versterkt het onderling vertrouwen en de verbinding van de deelnemers. En de gezamenlijke ambitie om fundamentele verandering te realiseren.

Benieuwd naar op bewustzijn gebaseerde systeemverandering?

Nieuwsgierig naar de manier waarop we de wereld van ongeëvenaarde mogelijkheden kunnen realiseren? We nodigen u van harte uit om zo’n ‘holding space’ zelf te betreden en te ervaren. Of natuurlijk met uw team in een holding space aan de slag te gaan om het vertrouwen in actie te vergroten.

Eerder spraken Christian van den Berg en Frank Tromp over Theory U van Otto Scharmer. De opname van dit gesprek is hier af te luisteren en in de podcast op spotify of Apple podcasts.

Frank Tromp
Adviseur - Directie