Onderzoek: Teamleren in het onderwijs

Auteur: Anne-Linde Oldenhof

Anne-Linde Oldenhof doet vanaf juli 2021 haar afstudeeronderzoek via WagenaarHoes bij Stichting Carmelcollege, koepelorganisatie voor vijftig scholen in het voortgezet onderwijs. Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met Anne-Linde en meer te weten te komen over het onderwerp haar afstudeeronderzoek, teamleren.

Anne-Linde: “Mijn aandacht gaat uit naar hoe het publieke domein nog meer van waarde kan zijn in de samenleving. Tijdens mijn werk in de publieke sector kwam ik erachter dat een goed werkende organisatie hiervoor een belangrijke randvoorwaarde is. Dit is dan ook de reden geweest om aanvullend op mijn reeds behaalde master Bestuurskunde een master richting de sociaal-organisatorische Bedrijfskunde te gaan volgen.

Vanuit mijn groeiende interesse voor organisatievraagstukken ben ik in aanraking gekomen met WagenaarHoes Organisatieadvies. Dat kwaliteit bij hun merkbaar hoog in het vaandel staat sprak mij in het bijzonder aan. Net als de diversiteit in de achtergronden en opdrachten van de adviseurs. Dat leek me een stimulerende en leerzame omgeving om mijn onderzoeksstage te doen. Frank Tromp begeleidt mij bij het praktische gedeelte van mijn onderzoek. Hij is als adviseur nauw betrokken bij het onderwijs en doet opdrachten bij onder meer het Carmelcollege.

Mijn afstudeeronderzoek doe ik bij een van de aan Carmel verbonden onderwijsinstellingen. Het onderzoek richt zich op de mate van teamleren (kennisdelen, reflecteren en samen nieuwe kennis creëren) over het passend onderwijs. Dit met het idee dat teamleren een voorwaarde is om het passend onderwijs tussen en in de scholen beter te organiseren. In mijn onderzoek kijk ik hiervoor specifiek naar ‘sociaal kapitaal’. Dat wil zeggen de mate waarin teamleden elkaar kennen en ontmoeten, maar ook een gemeenschappelijke visie en gedeeld referentiekader hebben of ontwikkelen. Sociaal kapitaal benadrukt de kwaliteit van de relaties tussen mensen en is dus een belangrijk bestanddeel voor teamleren. Het onderzoek zal leiden tot aanbevelingen over hoe het leervermogen van teams en organisaties verder kan worden verhoogd.

Ik kijk uit naar de komende periode waarin ik met mijn afstudeeronderzoek een bijdrage zal leveren aan zowel een organisatie- als een maatschappelijk vraagstuk.”

 

Anne-Linde Oldenhof
Stagiair