Grip zonder bestuurlijke drukte: Besturing van samenwerking als kunst en kunde

Samenwerken staat hoog op de politieke agenda. Het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking wil het beschikbare kennispotentieel over intergemeentelijke samenwerking beter benutten en voorkomen dat gemeenten zelf het wiel gaan uitvinden. In die ambitie past de publicatie van Grip zonder bestuurlijke drukte – besturing van samenwerking als kunst en kunde.

Ronald Bandell over deze publicatie:
“Ik heb het boekje met veel belangstelling gelezen en wil de auteurs van harte complimenteren met de inhoud. Mensen in o.m. gemeenteland kunnen hier erg hun voordeel mee doen!”

Alinda van Bruggen, Paulien van ‘t Zelfde, Noortje Gerritsen en Harry ter Braak (2011) Grip zonder bestuurlijke drukte. Besturing van samenwerking als kunst en kunde

 Uitgave van: Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking, 2011. Deze publicatie kwam tot stand dankzij de kennisbijdrage van WagenaarHoes.

Grip zonder bestuurlijke drukte is kosteloos verkrijgbaar via secretariaat@wagenaarhoes.nl.