Ten Boer, verrassend in beweging

Dit boekje belicht het innovatieve samenwerkingstraject tussen Ten Boer en Groningen.

Ten Boer is een kleine plattelandsgemeente die vrijwel alle ambtelijke werkzaamheden heeft uitbesteed aan de grote buur Groningen. Er is veel aandacht voor de voorgeschiedenis van het traject: Hoe kwam Ten Boer tot deze radicale keuze? Ook het verandertraject zelf, dat ruim anderhalf jaar in beslag nam, komt uitgebreid aan de orde. Het boekje is ook goed bruikbaar als u op zoek bent naar lessen uit dit traject, want deze komen in een apart hoofdstuk aan de orde.

Guido von Grumbkow (2006) Ten Boer, verrassend in beweging. Hoe een kleine gemeente zelfstandig blijft. Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties. ISBN nummer 987-90-5414-100-6

Dit boekje is (zolang de voorraad strekt) aan te vragen via secretariaat@wagenaarhoes.nl