“Deliverology” als motor van resultaat

Auteur: Christian van den Berg

Resultaten halen op politieke en bestuurlijke prioriteiten is de belangrijkste reden van ons bestaan. We zijn immers op aarde om met windmolens duurzaamheidsdoelstellingen te halen, obesitas bij jongeren tegen te gaan door slimme activeringsprogramma’s en de druk op onze sociale voorzieningen te verlagen door participatie-activiteiten aan te bieden.

Helaas duurt het soms allemaal wel heel erg lang om deze politieke prioriteiten van planvorming tot realisatie te brengen. Deliverology is een bijzonder effectieve en beproefde methode om resultaten te boeken. Oorspronkelijk vooral voor strategische vragen zoals die duurzaamheidsdoelen en verhoging van de participatiegraad, maar inmiddels ook voor meer praktische vragen als scheef liggende stoeptegels, het formeren van een wijkraad of bedrijfsmatige vraagstukken als flexwerken of zaakgericht werken.

Daar waar een klassieke aanpak soms iets te veel lijkt op ‘the science of muddling through’ van Charles E. Lindblom, brengt Deliverology medewerkers en daarmee een hele organisatie in een stand van resultaatgerichtheid en eigenaarschap.

Oorsprong

Deliverology is als methode ontwikkeld voor Prime minister Tony Blair eind vorige, begin deze eeuw. Een relatief simpele methodiek die er op gericht is om resultaten te boeken in complee vraagstukken.

Door steeds 5 vragen af te werken en aan de slag te gaan bij het moment waarop het niet meer goed lukt om een bevredigend antwoord te geven op 1 van die vragen, kom je als organisatie in een stand waarbij het normaal is om elkaar kritisch te bevragen. Nog belangrijker, ook in een stand om elkaar te helpen een stap te maken in het oplossen van een probleem of realiseren van een doel. kijk hier voor meer over Deliverology

Resultaten op tactisch-operationeel niveau

De oorspronkelijke Deliverology was vooral gericht op meer strategische vraagstukken. En het consequent toepassen van deze methode helpt teams om aan te slag te gaan met de juiste onderwerpen.

Op meer praktisch niveau is de methode van Deliverology nu doorontwikkeld door ideeën uit de scrum-methodiek en de gedachten achter “eigenaarschap bij professionals” te verwerken. Dit geeft een enorme boost aan de resultaatgerichtheid van een organisatie.

5 vragen van Deliverology:

What are you trying to do?

How are you trying to do it?

How, at any given moment, will you know you’re on track?

If you’re not on track, what are you going to do about it?

Can we help?

Door deze werkwijze toe te passen komen medewerkers in een positieve en resultaatgerichte flow. Kleine en praktische resultaten behalen, creëert een mentaliteit van aanpakken, successen vieren, complimenten oogsten en tevredenheid over de eigen inzet en de eigen resultaten.

Want net als bij de oorspronkelijke methodiek, is ook de praktische kant van de Deliverology gebaseerd op enkele simpele vragen en uitgangspunten: 1.Wat is het probleem of doel? 2.Hoe kunnen we dit opknippen in concrete acties? 3.Wanneer wordt het (tussen)resultaat opgeleverd? 4.Wie is de actie-eigenaar? 5.(de essentie van praktische deliverology:) We spreken elkaar aan als de afspraak niet wordt nagekomen.

Mijn ervaring is dat de praktische kant van Deliverology bij de introductie erg belerend en controlerend kan overkomen. Maar na verloop van tijd zag ik juist een positieve flow, waarbij het aanspreken steeds minder en minder nodig was. Meestal omdat het gewoon heel bevredigend werkt om dingen voor elkaar te krijgen en complimenten te krijgen voor het behaalde resultaat. En soms ook omdat medewerkers er niet meer mee weg komen om niet te leveren. Ik zie dat zowel de wortel als de stok helpen.

In de essentie komt het er op neer dat je, naast het werken met de 5 vragen vanuit de oerversie, ook werkt met een methode die de 5 aanvullende vragen voor praktische zaken steeds opnieuw aan de orde stelt.

En dat je werkt met een methode om alle uitstaande acties te loggen. Zodat je (bijvoorbeeld eens per week, maar ook door iemand daarvoor aan te wijzen) de voortgang kunt monitoren en de successen kunt laten zien.

En natuurlijk ook bij het achterblijven van resultaten daarop kunt handelen.

Hoe wordt deliverology ervaren?

Daarbij zie ik wel een grove 3-deling in hoe medewerkers op de deliverology-aanpak reageren. Voor de medewerkers die toch al goede planningen wisten te maken en zonder aansporing op tijd leverden, is het eigenlijk niet meer dan een bevestiging van hun manier van werken. Bijkomend voordeel voor hen is dat hun werkwijze nu objectief waarneembaar wordt.

Voor medewerkers die graag met een deadline werken of niet al te best zijn in plannen biedt Deliverology een mooie steun in de rug. Of een gewaardeerde stok achter de deur. Het brengt hen, de ene keer wat aangenamer dan de andere keer, in een resultaatgerichte modus. De meesten gaan de werkwijze daarom na verloop van tijd erg waarderen. Ze worden immers ontzorgd op één van hun mindere kwaliteiten, waardoor ze meer kunnen uitblinken op andere punten.

De laatste groep zijn diegenen die het systeem als beklemmend en confronterend ervaren. Het dwingt namelijk tot een bepaalde productie en een leerontwikkeling als het gaat om goed inschatten van wat een realistische belofte is. Het confronteert ook bij uitblijvende resultaten. Wat, als je echte structurele verbeteringen wil, ook zal leiden tot stevige gesprekken met een leidinggevende.

Welkom bijeffect is dat vooraf, vanuit het nemen van eigenaarschap, ook beter wordt nagedacht over wat er op welke termijn wordt beloofd. Wat weer bijdraagt aan een grotere kans op succes. Wat weer (en dan is de opwaartse spiraal compleet) bijdraagt aan een positievere flow.

Met recht mag Deliverology zich daarom een resultaten-motor noemen die eigenaarschap in een organisatie vergroot.

Christian van den Berg
Adviseur