Leiderschap snack: Innocentius III

Er zijn maar weinig pausen geweest die zoveel wereldlijke macht hebben uit kunnen oefenen als paus Innocentius III.

Om  zijn invloed te vergroten, beschreef en codificeerde hij het kerkelijk recht. Herformuleerde hij  de relatie tussen de geestelijke en wereldlijke macht. En bovenal wist hij anderen in zijn manier van denken  mee te nemen. Of in sommige gevallen op te dringen!