7 successleutels voor overheidsmanagers

Er is in de publieke opinie geregeld kritiek op overheidsorganisaties. Dat maakt dat ik van mening ben dat leidinggevende en leiders in die overheidsorganisaties een extra verantwoordelijkheid dragen om maatschappelijke meerwaarde te blijven leveren.

Met Alexander Meijer bespreek ik onze gezamenlijke ervaringen met het leidinggeven aan deze  publieke organisaties.
Hij heeft zijn sleutels tot succes uitgekristalliseerd tot 7  eigenschappen die elke overheidsmanager zou moeten hebben. We bespreken ze in een open en boeiend gesprek.