6 vuistregels van samenwerking

6 vuistregels voor goede samenwerking! 
Ze komen allemaal langs in deze podcast over gemeentelijke herindelingen.

  • De samenwerking dient concreet benoembare strategische belangen van alle deelnemers en heeft voor hen allen betekenis.
  • De eigen identiteit moet in de samenwerking een plek krijgen. Te weinig aandacht voor 'het oude' is een probleem. Te weinig aandacht voor 'het nieuwe' ook.
  • De keuze voor samenwerking moet zowel een rationele als en emotionele keuze zijn.
  • Er moet een gemeenschappelijk beeld zijn van de nieuwe organisatie.
  • Een goede relatie tussen de sleutelfiguren; Ze moeten elkaar vertrouwen. Elkaar begrijpen en elkaar iets gunnen.
  • De tijd nemen voor de ontwikkeling van een goed geregisseerd proces.