Marketingtechnieken in leiderschap en organisatieverandering

Het idee klopt. De afspraken zijn gemaakt.
En toch gaat het nog niet zoals verwacht?

Wat kun je in een verandering of bij organisatieontwikkeling als leider leren van beïnvloedingspsychologie en marketingtechnieken?

Luister naar mijn gesprek met Wendy Oude Veldhuis van Bureau Snugger.
We bespreken het gedragsmodel van Fogg en de beïnvloedingsprincipes van Cialdini.

Wil je meer weten?
Christianvdberg@gmail.com
of
0621866348
https://www.linkedin.com/in/christianvandenberg/