Theory U

Verandertrajecten zijn soms hardnekkig .
Volgens Theory U komt dat omdat we blinde vlekken hebben die maken dat échte verandering wordt tegen gehouden.

Met Theory U kun je  diepgaande verandering realiseren.
Het biedt handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en voor het samen zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken.

Met Frank Tromp, spreek ik over zijn fascinatie met Theory U.

Heb je vragen of opmerkingen?
Mail naar Christianvdberg@gmail.com
of kijk op https://www.linkedin.com/in/christianvandenberg/