Icek Ajzen, model van gepland gedrag

Icek Ajzen's theorie van gepland gedrag is een van de meeste gebruikte modellen uit de gedrags-psychologie.
Iedere veranderaar, of leider in een organisatie in verandering, doet er goed aan de lessen die hij ons leert, tot zich te nemen.

Dit is de eerste aflevering uit de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling van Christian van den Berg.

Meer weten? Of suggesties voor een nieuwe aflevering?
https://www.linkedin.com/in/christianvandenberg/