Strategische innovatie bij SOWECO

SOWECO is een Participatiebedrijf in Twente dat als betrokken en professionele dienstverlener mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. Dat doet dit bedrijf door ondernemend, innovatief en lerend te zijn. WagenaarHoes begeleidde SOWECO bij de gewenste strategische innovatie en oriëntatie op de daarbij benodigde veranderaanpak.

Ondernemend door actief met bedrijven in de regio in gesprek te gaan over wat er nodig is om arbeidsgehandicapten een plek te geven in hun organisatie en daarmee de activiteiten van de onderneming toch rendabeler te maken. Innovatief door het herontwerpen van werkprocessen (jobcarving en jobcrafting). Lerend door arbeidsgehandicapten te scholen, te trainen, te coachen en vaardigheden bij te brengen.

Om deze strategische drieslag te realiseren wil het bedrijf actief zijn in de nabijheid van arbeidsgehandicapten, bedrijfsleven en opdrachtgevende gemeenten. Hierdoor wordt het mogelijk de dienstverlening op maat te snijden. Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE’s) met regelruimte krijgen de zorg om in lokale gemeenschappen arbeidsgehandicapten te plaatsen. In de backoffice organisatie worden ondersteunende processen als business development, finance en hrm georganiseerd. Ook wordt van hieruit geborgd dat de kwaliteit van de processen in de RVE’s op orde is.

Op dit moment wordt de haalbaarheid van deze benadering onderzocht. Tevens wordt bezien welke veranderaanpak nodig is, mede in het licht van het feit dat SOWECO ook zorg blijft dragen voor ‘beschutte werkzaamheden’.

Paul portret DEF

Paul Geertsema
Adviseur

Geef een reactie