Nieuwsbrief winter 2021-2022

Reflectie –  De onmisbaarheid van nabijheid

Een jaar waarin we schakelden van lockdown naar ontmoeten en terug naar lockdown, waarin het vertrouwen in instituties ongekend daalde, maatschappelijke onrust opvlamde en eindelijk een besef lijkt door te dringen van de omvang van de klimaatopgave, heeft ons opnieuw bepaald bij de noodzaak van werkelijke verbinding. En misschien hebben de lockdowns ons iets geleerd over wat daarvoor nodig is: nabijheid blijkt onmisbaar.

Lees meer

In gesprek met . . . . Ralf Embrechts

Vertrouwen, vertellen, verzachten, versterken, verbinden

Ralf Embrechts is ‘directeur-buurman’ bij MOM en initiatiefnemer van de Quiet 500, een alternatief voor de Quote 500, waarmee aandacht gevraagd wordt voor stille armoede in Nederland. Op 21 december was hij bij ons te gast om met het team van WagenaarHoes in gesprek te gaan over zijn visie op het tegengaan van tweedeling.

Lees meer

Nieuw college, nieuwe raad? Een goed begin is het halve werk!

De verkiezingen vormen het moment voor de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris om de voorwaarden te scheppen waarop het nieuwe bestuur extra succesvol kan worden in de komende bestuurstermijn. Ons democratisch systeem met burgers die de instituties gaan besturen loopt altijd het risico dat zij er, door hun onbekendheid met de werking van de bestuurlijke en ambtelijke organen, niet uit kunnen halen wat ze met hun bestuurlijke ambities willen bereiken.

Lees meer

Van ‘wat’ naar ‘hoe’: principes Semco Style en het organiseren van ruimte voor maatwerk

Het denkkader van de zeven bouwstenen biedt een houvast om systematisch te werk te gaan bij het organiseren van adequate en efficiënte werkwijzen voor zowel reguliere als ongewone ‘gevallen’ en om goede condities te scheppen voor medewerkers om deze werkwijzen toe te passen.  Hoewel de bouwstenen zicht geven op ‘wat’ van belang is om een goed samenspel tussen reguliere dienstverlening en maatwerk te organiseren, is de vraag ‘hoe’ je dat in de praktijk aanpakt daarmee nog niet beantwoord.

Lees meer

Regionale samenwerking, als eigenaarschap mankeert

Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de regionale samenwerkingsverbanden niet vaak onderwerp van gesprek zijn in debatten of op verkiezingsmarkten. En dat terwijl Nederlandse gemeenten in heel veel samenwerkingsverbanden actief zijn en niet zonder kunnen. Samenwerkingsverbanden die vaak ervaren worden alsof ze geen onderdeel van de eigen organisatie zijn.

LEES MEER