Taal van verandering

Taal doet er toe.
Niet alleen wat je zelf zegt, maar ook hoe het overkomt op anderen is bepalend in onderlinge communicatie.
Wat betekenen woorden als “simpel” of “complex”?
Voor iedereen iets anders. En dat tekent hoe je omgaat met elkaar en met veranderingen.