Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkelingstraject (BLOT)

Een nieuwe impuls aan uw bestuurlijke leiderschap

Na de verkiezingen krijgt een deels nieuwe groep mensen de kans om als wethouder inhoud te geven aan het dagelijks bestuur van hun gemeente. Om effectief èn geloofwaardig inhoud te geven aan deze functie, is meer dan ooit leiderschap nodig. Van bestuurders wordt vanaf hun start een leiderschapsrol verwacht.

Doel
In een politieke context is elke actie een politieke. Inwerktijd word je amper gegund in de politiek-bestuurlijke setting, terwijl je wel direct verantwoordelijk bent. Hoe ga je goed om met deze verantwoordelijkheden? Hoe verhoud je je tot het algemeen bestuur of de gemeenteraad en tot jouw eigen fractie? Hoe ga je om met collegiaal bestuur terwijl je politiek elkaars concurrent bent? Hoe ga je om met toenemende scherpte en polarisatie in debatten en hoe zorg je dat je jezelf kunt blijven? Wat doe je als je geconfronteerd wordt met desinformatie in debatten? Hoe vervul je op effectieve wijze de nieuwe taak en hoe vind je jouw rol en werk je samen binnen de maatschappelijke netwerken? Hoe ga je om met de impact van sociale media op jouw handelen? Hoe ziet de leiderschapsrol van de dagelijks bestuurder eruit?

Ons BLOT-programma ondersteunt bestuurders in het ontwikkelen en versterken van hun persoonlijk leiderschap op het politiek-bestuurlijk speelveld. Het programma heeft zowel betekenis voor het eigen ontwikkelingstraject als voor de dagelijkse praktijk van de wethouder. Er is volop gelegenheid politiek actuele onderwerpen in te brengen en in een veilige omgeving met de collega’s ervaringen uit te wisselen, praktijkcases te bespreken, vraagstukken vanuit een ander perspectief te belichten, feedback te krijgen op eigen handelen en vooral ook te leren van en met elkaar. Het programma biedt tijd voor reflectie, bewustwording en verandering.

Door het BLOT krijgen bestuurders een helder beeld van het eigen functioneren en leervermogen om hun sterke kanten te benutten en te versterken en zwakke kanten zoveel mogelijk aan te vullen. Deelnemers kunnen ervaren wat het betekent om te besturen zonder te managen in een politiek-bestuurlijk krachtenveld.

Doelgroep
Startende en ervaren dagelijks bestuurders van waterschappen, provincies en gemeenten. Door de open inschrijving biedt de BLOT ook een forum voor nieuwe ontmoetingen.

 

Opzet
Het traject bestaat uit zes bijeenkomsten, met een doorlooptijd van acht maanden. Elke bijeenkomst bestaat uit een etmaal (start om 17.00 uur op dag 1 en eindigt om 17.00 uur op dag 2).

Opbrengst
Het beoogde resultaat? Na deelname aan het BLOT zijn de deelnemers in staat:
• hun visie op eigen functioneren aan te scherpen en het eigen denken en optreden te flexibiliseren;
• hun handelingsarsenaal uit te breiden en de eigen stuurvaardigheid in de dynamiek van alledag te vergroten;
• een krachtenveldanalyse op te bouwen in de diverse netwerken waarin ze als wethouder acteren; • burgers en organisaties actiever te betrekken bij de doelen van het waterschap danwel de gemeente;
• blijvend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen en buiten de grenzen van de eigen organisatie;
• een stevig persoonlijk fundament voor het eigen gedrag te vinden;
• zelfstandig conflicten met en tussen partijen op te lossen;
• zich staande te houden in een dynamische en niet altijd veilige omgeving.

Kosten en start
De kosten voor deelname aan dit traject zijn € 5.475,- per persoon. Dit bedrag is exclusief btw en accommodatiekosten, maar inclusief alle materialen.

In september 2024 start een nieuwe BLOT-groep. Voorafgaand aan de start wordt met elke deelnemer een persoonlijk intakegesprek gevoerd.

Referenties
Aan voorgaande BLOT’s hebben bestuurders deelgenomen uit onder andere waterschap De Dommel, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Fryske Marren, Helmond, Kaatsheuvel, Lisse, Losser, Noordwijk, Utrecht, Zaanstad en Zoetermeer en Zwijndrecht.

Informatie
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met

Alinda van Bruggen
Alinda.van.Bruggen@wagenaarhoes.nl 
06 1506 0352

of 

Harry ter Braak Harry.ter.Braak@wagenaarhoes.nl

06 5136 9534

Harry ter Braak
Adviseur

Alinda portret DEF

Alinda van Bruggen
Adviseur - Directie