Beelden over leiderschap

“De dingen gaan niet door voor wat ze zijn, maar voor wat zij lijken te zijn.”
Een uitspraak van Baltasar Gracian, een van intrigerendste praktsiche politiek filosofen in de stijl van Machiavelli.
En bovendien een denklijn die als een rode draad door mijn gesprek met Sigrid Brug van het Instituut voor maatschappelijke verbeelding heen liep.