Triage; verschillen en overeenkomsten tussen de organisatieontwikkeling en het medische vakgebied

Triage is het schiften of uitzoeken van binnenkomende prioriteiten. 
De term komt oorspronkelijk uit de medische wereld waar gewonden (bij een ramp of oorlog) naar de ernst van de verwonding worden beoordeeld. Waarna de meest ernstig gewonde patiënten het eerst worden behandeld.

In de organisatieontwikkeling komt de term de afgelopen jaren ook naar voren met een iets andere uitleg, maar wel met een vergelijkbare gedachte in het hoofd. Nl. zoeken naar waar (en waarom) als eerste de aandacht naar uit moet gaan in situaties die veranderd moeten worden.

In een boeiend gesprek spreek ik met radioloog Philip van Rijn over de oorsprong van triage en de verschillende manieren waarop hij als medicus en ik als organisatie-adviseur en interim manager invulling geef aan deze term.
En wat hij ons beiden ook brengt.