Wisdom of the crowd

Het lijkt onmogelijk om bij verandertrajecten iedereen de kans te geven om zijn of haar mening te geven. Zeker als het gaat om een grote organisatie of als mensen verspreid zijn over meerdere locaties.

Er is altijd het gevaar dat het belangrijker is wie iets zegt dan te kijken naar wat er wordt gezegd.

Gelukkig zijn er oplossingen om wel iedereen die dat wil te betrekken en ook nog eens 'groupthink' te voorkomen.