Sturen als hiërarchie afwezig of zelfs onmogelijk is

We hebben in Nederland en in internationale settings steeds vaker situaties waarin niet één eindverantwoordelijke aan te wijzen is.
Maar juist verschillende spelers met eigen belangen. En, misschien nog wel belangrijker, een eigen kijk op een vraagstuk.

Hoe ga je daar mee om? En hoe kom je tot besluiten en voortgang.