Impuls aan uw bestuurlijk leiderschap?

Bestuurlijk Leiderschapsontwikkelingstraject (BLOT) – start nieuwe groep najaar 2023

In een politieke context is elke actie een politieke. Inwerktijd wordt nieuwe bestuurders amper gegund in de politiek-bestuurlijke setting, terwijl zij wel direct verantwoordelijk zijn. Na de waterschaps- en statenverkiezingen zijn er veel nieuwe bestuurders gestart. Maar ook bestuurders die al langer in functie zijn, komen een aantal vragen steeds weer tegen.

Hoe ga je goed om met deze verantwoordelijkheden? Hoe verhoud je je tot het Algemeen Bestuur, Provinciale Staten of de raad en tot jouw eigen fractie? Hoe ga je om met collegiaal bestuur terwijl je politiek elkaars concurrent bent? Hoe ga je om met toenemende polarisatie en hoe zorg je dat je jezelf kunt blijven? Wat doe je als je geconfronteerd wordt met desinformatie in debatten? Hoe vervul je op effectieve wijze jouw rol en hoe werk je samen binnen de maatschappelijke netwerken? Hoe ga je om met de impact van sociale media op jouw handelen? Hoe ziet de leiderschapsrol van de dagelijks bestuurder eruit?

Ons BLOT-programma ondersteunt dagelijks bestuurders in het ontwikkelen en versterken van hun persoonlijk leiderschap op het politiek-bestuurlijk speelveld. Vaak werken wij met gemengde groepen waarin zowel waterschapsbestuurders als bestuurders van gemeenten en provincies deelnemen. In het najaar van 2023 start een nieuwe groep, waarin nog een aantal plaatsen beschikbaar is.

Het programma heeft zowel betekenis voor het eigen ontwikkeltraject als voor de dagelijkse praktijk. Er is volop gelegenheid politiek actuele onderwerpen in te brengen en in een veilige omgeving met de collega’s ervaringen uit te wisselen, praktijkcases te bespreken, vraagstukken vanuit een ander perspectief te belichten, feedback te krijgen op eigen handelen en vooral ook te leren van en met elkaar. Het programma biedt tijd voor reflectie, bewustwording en verandering.

Door het BLOT krijgen bestuurders een helder beeld van het eigen functioneren en leervermogen om hun sterke kanten te benutten en te versterken en zwakke kanten zoveel mogelijk aan te vullen. Deelnemers kunnen ervaren wat het betekent om te besturen zonder te managen in een politiek-bestuurlijk krachtenveld.

Het traject bestaat uit zes bijeenkomsten, met een doorlooptijd van acht maanden. Elke bijeenkomst bestaat uit een etmaal (start om 17.00 uur op dag 1 en eindigt om 17.00 uur op dag 2). Naast een vaste leermanager die het gehele traject begeleidt, worden per thema docenten en sprekers ingeschakeld. De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers gepland. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt met iedere deelnemer een persoonlijke intake plaats.

Meer weten: zie Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkelingstraject (BLOT) – WagenaarHoes of neem contact op met Alinda van Bruggen (alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl ; 06-1506 0352) of Gert Boeve (gert.boeve@wagenaarhoes.nl; 06-3303 6540)

Gert Boeve

Alinda portret DEF

Alinda van Bruggen