3 collega’s zijn Certified Management Consultant geworden

Christian van den Berg, Frank Tromp en Marco de Vlaming mogen zich sinds kort CMC noemen: certified management consultant. Het predicaat CMC maakt deel uit van de afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak, die in ICMCI-verband zijn gemaakt. Certificering als CMC betekent dit dat je hebt bewezen een ervaren adviseur te zijn en dat je de internationaal erkende certificeringprocedure voor organisatieadviseurs hebt doorlopen.

Christian, Frank en Marco hebben zich gekwalificeerd voor het CMC-schap door zich in de praktijk te bewijzen in complexe advies- en verandertrajecten. Zij zijn daarover in een gesprek met een beoordelingscommissie aan de tand gevoeld.

Christian: “Het beoordelingsgesprek had wat mij betreft echt meerwaarde. Natuurlijk sparren we als collega’s onderling ook veelvuldig over onze opdrachten en bespreken we dilemma’s in intervisie. Maar doordat ik in het beoordelingsgesprek ook scherp vanuit de BoKS (Body of Knowledge and Skills) werd bevraagd, leverde dat toch nog weer nieuwe leerpunten op”. 

Als bureau hechten wij veel waarde aan de professionele kwaliteit en ontwikkeling van onze adviseurs. Wij besteden veel aandacht aan de opleiding en doorlopende ontwikkeling van onze equipe. De toeleiding naar het CMC-schap is daarvan een onderdeel.

Marco: “Voor mij is het behalen van het CMC-schap iets wat ik voor mijn eigen ontwikkeling doe. Omdat ik het leuk en boeiend vind om steeds te blijven leren. Opdrachtgevers hebben er nooit om gevraagd. Maar enkele opdrachtgevers die toevallig hoorden dat ik dit ben gaan doen, reageerden wel heel positief, zo van ‘wat goed dat je daar zo mee bezig bent!’. En dat is dan toch ook wel mooi.”

Het behalen van het CMC-schap is overigens geen eindpunt, maar geeft uitdrukking aan een professionele houding om voortdurend te blijven leren en ontwikkelen. Om het predicaat te mogen blijven voeren, wordt van CMC-ers verwacht dat zij hun kennis en vaardigheden actief onderhouden en blijven doorontwikkelen en dat zij zich periodiek laten hercertificeren. WagenaarHoes is erkend als Accredited Consulting Practice (ACP) en faciliteert dit. Een aantal onze adviseurs mag zich al langer CMC noemen.

Christian van den Berg

Frank Tromp

Marco portret DEF

Marco de Vlaming