Training Dialoog voor gemeenten en aanbieders in het sociaal domein

Het goede gesprek tussen aanbieders en inkopende gemeenten in het sociaal domein is essentieel voor
samenwerking en juiste hulp aan de cliënt. Het komen tot een vruchtbaar gesprek is echter niet
eenvoudig. Gemeenten organiseren de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Aanbieders
leveren de hulp en hebben opvattingen over het organiseren ervan, maar hebben ook een positie in het
veld van vraag en aanbod, vaak in meerdere gemeenten. Voor een goed gesprek is het belangrijk dat
erkenning wordt gegeven aan verschillende belangen en perspectieven van aanbieders en gemeenten. De
workshop Dialoog biedt u inzicht en handvatten voor het organiseren van het goede gesprek tussen
gemeente, aanbieders en (vertegenwoordigers van) cliënten in de inkoop (beleid)cyclus.

WagenaarHoes verzorgt in opdracht van het Ketenbureau I-sociaaldomein de training Dialoog voor gemeenten en zorgaanbieders. De workshop wordt kosteloos aangeboden vanuit het programma Inkoop en aanbesteden sociaal domein (VWS). Geïnteresseerde gemeenten kunnen contact opnemen met: regioteam@i-sociaaldomein.nl.

Meer lezen over de workshop? Bekijk hier de flyer.