Nieuwsbrief najaar 2023

Na een zomer waarin weersextremen wereldwijd voorpaginanieuws waren, naderen de Kamerverkiezingen in november. Zullen de nieuwe volksvertegenwoordigers en een nieuw kabinet er in slagen een nieuwe bestuurscultuur vorm te geven en tot oplossingen te komen voor de opgaven, die groot en urgent zijn? Een ding is zeker: het zal niet lukken zonder samenwerking, echte dialoog en verantwoord organiseren. Wij proberen ons steentje daaraan bij te dragen. In deze nieuwsbrief leest u over een aantal manieren waarop wij dat doen.    

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie!

Uitnodiging

Symposium Algemene beginselen van behoorlijk organiseren voor het publieke domein

20 november 2023  –  Theater De Veste in Delft

Bij alle aandacht voor lef en leiderschap om – desnoods buiten de lijntjes – te zorgen dat de juiste dingen gebeuren, waarbij vaak ook wordt gerefereerd aan beginselen van behoorlijk bestuur, wordt nog wel eens vergeten dat er ook zoiets is als behoorlijk organiserenZodanig organiseren dat er geen heldenmoed voor nodig is om de beoogde resultaten te bereiken.

In het publieke domein gaat het daarbij om taken van maatschappelijk belang en om publieke middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Dat legitimeert een normatieve blik op hoe met die taken en middelen wordt omgegaan.

Met inbreng van een aantal vakgenoten en wetenschappers hebben we een voorzet ontwikkeld voor een set algemene beginselen van behoorlijk organiseren in het publieke domein. Die ‘algemene beginselen van behoorlijk organiseren’ staan centraal tijdens een symposium dat op 20 november a.s. plaatsvindt in Theater de Veste in Delft. Deelname is kosteloos, aanmelden is wel noodzakelijk.  

Er is een afwisselend programma, met diverse workshops en sprekers als o.a. Mark Frequin, Maarten Schurink, Jan van Zanen, Roos Slegers en Rosanne Franken.

Succesvol omgaan met capaciteitsstress

Hoe gaan gemeentesecretarissen om met de spanning tussen ambities en beschikbare capaciteit’

Al enige jaren hebben we in Nederland te maken met een sterk oplopend personeelstekort. Dit tekort loopt naar verwachting de komende jaren alleen maar verder op. Ook gemeenten ontkomen niet aan deze ontwikkeling. De tekorten hebben effect op de dienstverlening en kunnen de ambities van colleges behoorlijk onder druk zetten. Hoe gaat de gemeentesecretaris / algemeen directeur, als schakel tussen bestuur en organisatie, met dit toenemende spanningsveld om? Hoe vindt zij haar weg tussen het in toom houden van de ambities en het optimaliseren van de ambtelijke realisatiekracht? Hoe zorgt zij ervoor dat er (weer) balans ontstaat en de gemeente duurzaam optimaal blijft functioneren? In dit artikel ga ik, aan de hand van een conceptueel model, dieper in op de resultaten van de gesprekken die ik recent daarover met een aantal gemeentesecretarissen voerde.

Lees meer...

Algemene beginselen van behoorlijk organiseren voor het publieke domein (8):

Het contingency beginsel

Het contingency beginsel houdt in dat keuzes ten aanzien van de organisatie altijd afgestemd moeten zijn op de omgeving van de organisatie. Met andere woorden: een organisatie functioneert in een context en is geen apparaat (ook al wordt vaak gesproken van ‘het ambtelijk apparaat’) dat los van de context waarin het zich bevindt geoptimaliseerd kan worden. Het contingency beginsel relativeert daarmee ook organisatie- en managementhypes en bestrijdt het idee dat ‘best practices’ en ‘evidence based’ methoden succesvol elders geïmplementeerd kunnen worden als daarbij geen goede analyse van en afstemming op de omgeving plaatsvindt.

 

Lees meer...

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Eerstejaars studenten psychologie oefenen in zes sessies in communicatie en samenwerking. Het is een verplicht onderdeel en wij zijn de trainers, student- stagiaires in de laatste fase van onze studie sociale psychologie. We hebben ons dagen voorbereid. Introductie, rollenspel, nabespreking, ik leg het programma van de middag heel precies uit.

‘Wat is de zin van zo’n toneelstukje?’ vraagt een deelnemer plompverloren. ‘We zijn toch geen acteurs!’

Ik schrik. Ze heeft zich net vriendelijk voorgesteld als Els. Waarom doet ze moeilijk, gaat ze de boel in het honderd gooien? Ik improviseer een antwoord.

Lees meer...

In gesprek met… Jan Markink, bestuurder en voormalig gedeputeerde van de provincie Gelderland

Het is alweer een tijd geleden dat ik Jan Markink voor het laatst ontmoette. Ik was toen secretaris-directeur van Regio Foodvalley en Markink was gedeputeerde in Gelderland. Ik ken Jan als benaderbaar en hartelijk, maar ik kende hem niet zo als een fanatiek Twitteraar. Wellicht dat daarom een tijdje geleden mijn oog viel op een Twitter-bericht van hem, met een verwijzing naar het artikel in Telegraaf. De inhoud sprak mij aan. Voor mij genoeg reden om naar Borculo te reizen voor mijn ‘In gesprek met’.

Jan Markink ontvangt mij bij hem thuis, een mooie woning naast de boerderij waar hij geboren en getogen is. Een deel van de stallen en het land heeft Jan nog steeds.

Lees meer...

WagenaarHoes verhuist en wordt partner op Landgoed Zonheuvel

De missie van WagenaarHoes is om duurzame resultaten te bereiken voor onze opdrachtgevers bij het doorgronden en aanpakken van lastige vraagstukken. Duurzaamheid is voor ons een belangrijke waarde in ons werk en willen we ook tot uiting laten komen in wie wij zijn en wat wij doen. We hebben daarom vanuit deze overtuiging een keus gemaakt om partner worden in een duurzaam en sociaal concept. Vanaf 1 september hebben we ons pand aan de Driebergsestraatweg 9 in Doorn verruild voor een prachtige nieuwe verblijfplaats op Landgoed Zonheuvel aan de Amersfoortseweg 94 in Doorn. Dit Landgoed is niet zomaar een landgoed: het is een verzameling van bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich sterk maken voor natuur, mens en dier en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Lees meer...

Aanbod: workshop ‘Dialoog’ voor gemeenten en aanbieders in het sociaal domein

Iedereen kent wel het plaatje van twee personen die naar een 6 – of was het toch een 9? – kijken. Beiden kijken naar hetzelfde, maar zien wat anders. Het kan leiden tot hopeloos verwarrende gesprekken en zelfs tot onbegrip. Eigenlijk gaat de Workshop Dialoog daarover: hoe kunnen aanbieders in het sociaal domein en gemeenten elkaar beter gaan verstaan? Met als doel dat door betere communicatie de samenwerking bevorderd wordt – en meer resultaten worden bereikt. Resultaten voor inwoners. Inwoners die immers óók cliënt zijn.

Lees meer...