Aanbod: workshop ‘Dialoog’ voor gemeenten en aanbieders in het sociaal domein

Iedereen kent wel het plaatje van twee personen die naar een 6 – of was het toch een 9? – kijken. Beiden kijken naar hetzelfde, maar zien wat anders. Het kan leiden tot hopeloos verwarrende gesprekken en zelfs tot onbegrip. Eigenlijk gaat de Workshop Dialoog daarover: hoe kunnen aanbieders in het sociaal domein en gemeenten elkaar beter gaan verstaan? Met als doel dat door betere communicatie de samenwerking bevorderd wordt – en meer resultaten worden bereikt. Resultaten voor inwoners. Inwoners die immers óók cliënt zijn.

“Nogmaals dank voor de workshop Dialoog. Vandaag hebben we met de aanwezigen een terugblik gedaan en deze heeft ons goede inzichten gegeven én stof tot nadenken.” Aldus Bo Mantel, contractmanager Zorg Regio Westfriesland. Trainer Marjoka van Doorn: ‘De workshop bevat grofweg twee onderdelen. We starten met een simulatie van een overleg tussen gemeenten en zorgaanbieders. Daarna reflecteren we: hoe is het om vanuit een ander perspectief en rol aan tafel te zitten? Wat ging goed en wat niet? Aansluitend verdiepen we de simulatie, bieden we een theoretisch kader aan en ontstaat, door middel van gerichte vragen, vervolgens een gesprek. Wat zijn de randvoorwaarden voor het komen tot een goede dialoog? En hoe doen we dat in onze regio? In vier uur tijd proberen we het bewustzijn en de kennis over een goede dialoog te vergroten.’ Samen met Gert Boeve verzorgt Marjoka de workshop. Gert Boeve: ‘Samenwerking kan niet zonder dialoog. Willen we effectief en efficiënt samenwerken, dan is elkaars taal en uitdagingen kennen, belangrijk. Vanuit onze ervaring aan de kant van gemeenten én zorgaanbieders proberen we de deelnemers een interessante workshop te geven, met handvatten voor de eigen praktijk.’

Het komen tot een vruchtbare dialoog is niet eenvoudig. Gemeenten organiseren de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Aanbieders leveren de hulp en hebben opvattingen over het organiseren ervan, maar hebben ook een positie in het veld van vraag en aanbod, vaak in meerdere gemeenten. Voor een goed gesprek is het belangrijk dat erkenning wordt gegeven aan verschillende belangen en perspectieven van aanbieders en gemeenten. Om gemeenten (al dan niet samen met hun aanbieders) te ondersteunen, is de workshop ‘Dialoog’ ontwikkelt. In opdracht van het Ketenbureau I-sociaaldomein van de VNG verzorgt WagenaarHoes deze workshop. De workshop Dialoog biedt u inzicht en handvatten voor het organiseren van het goede gesprek tussen gemeente, aanbieders en (vertegenwoordigers van) cliënten in de inkoop (beleid)cyclus. De workshop wordt kosteloos aangeboden door de VNG. Geïnteresseerde gemeenten kunnen contact opnemen met: regioteam@i-sociaaldomein.nl.

Gert Boeve