Evalueren en afronden

Aan het einde van een project of een (interim) opdracht is het zaak om terug te blikken. En te kijken of je hebt bereikt wat je wilde bereiken. Om te leren van de dingen die goed gingen of beter konden. En om daar waar nodig nazorg te verlenen.

In een mooi gesprek met Frank Tromp en Fridse Mobach kijk ik terug naar een opdracht die Frank deed in een organisatie die Fridse inmiddels achter zich heeft gelaten.
Waardevolle overpeinzingen  over evalueren, loslaten en onthechten.

Én een leuk weetje over 'hang-bijen'.