De wereld achter menselijk gedrag

In de interactie met collega's (en eigenlijk met iedereen in je omgeving) zijn heel vaak patronen zichtbaar.
Patronen die deels te verklaren zijn door hoe je als mens 'gebakken' bent.

Er zijn verschillende manieren om een beeld te krijgen bij de 'printplaat', de drijfveren of karakterkenmerken van mensen.
Met Danny Mullenders, schrijver van het boek “Daarom doen ze dat”, spreek ik over de Big Five en andere manieren om naar deze printplaat te kijken. 

En onvermijdelijk gaat het daarmee ook over onszelf…..