Evaluatie en implementatie van samenwerking bij securefeed

Auteur: Harry ter Braak

SecureFeed is een samenwerkingsverband van vrijwel alle partijen in Nederland die diervoeders aan de boer leveren en samen voedselveiligheid willen garanderen. Iedere deelnemer overziet een deel van de ketens die op wereldschaal te definiëren zijn en levert een of meerdere producten in die ketens. De afhankelijkheid van elkaar, al was het maar in het imago, is groot. Twee jaar na het ontstaan van SecureFeed heeft het bestuur WagenaarHoes gevraagd het functioneren van de organisatie en van de samenwerking eens kritisch te bekijken.

Uit de evaluatie is gebleken dat de oorspronkelijke opzet van de samenwerking op zich goed in elkaar zit. Serieuze verbetering bleek mogelijk door actiever te gaan handelen naar “de bedoeling” van de oorspronkelijke afspraken, door de deelnemers zelf een belangrijker rol te geven; en door meer te doen met de informatie die samenwerking oplevert. Die informatie biedt de potentie van meer inzicht in trends en specifieke bijzondere ontwikkelingen dan nu wordt opgehaald en gedeeld. Inzichten die de deelnemers de mogelijkheid bieden een betere inschatting te maken van de risico’s die zij lopen, daarop te anticiperen en zo kwaliteit te garanderen. Daar hebben de consumenten van de producten van de boer, en daarmee iedereen in de keten, groot belang bij. Wagenaarhoes is naar aanleiding van de rapportage gevraagd ook te helpen bij de implementatie van de aanbevelingen.

Harry portret DEF

Harry ter Braak
Adviseur - Vennoot