Rekenkameronderzoek Sociaal Domein gemeente Haarlemmermeer

Is de organisatie van de nieuwe taken in het sociaal domein van de gemeente Haarlemmermeer zodanig vormgegeven dat de gestelde doelen en uitgangspunten kunnen worden gerealiseerd? Dat was de kernvraag voor het onderzoek dat wij in 2016 verrichtten in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer. Het onderzoek diende het gehele sociaal domein te bestrijken en een stramien te bieden dat zich leent voor replicatie (waarbij dit onderzoek als nulmeting geldt). In de door ons ontwikkelde en uitgevoerde opzet zijn zowel de inmiddels gerealiseerde organisatie als de veranderorganisatie onderzocht. Daarbij is een globaal beeld van het geheel opgeleverd, van de inrichting van de governance en regie, de organisatie van de uitvoering tot en met de inrichting van de verantwoording, met een gerichte verdieping op specifieke onderdelen.

Lees hier het rapport.

Jeroen bijgesneden voor cirkel profiel DEF

Jeroen van den Heuvel
Adviseur