Samenwerking culturele instellingen Den Haag

Naar een programmatische en organisatorische samenwerking van de verschillende instellingen rondom het Spuiforum in Den Haag. Dat kan alleen door een gedegen procesmanagement, dat alle deelnemers verbindt.

Een nieuw concept voor het Spuiplein

Het Spuiplein verbindt het Centraal Station/Wijnhavenkwartier met de binnenstad van Den Haag. Gerenommeerde instituten als het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en de Stichting Dans en Muziekcentrum hebben er hun thuisbasis in respectievelijk het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal. Paul Overakker is medio 2007 gevraagd om te adviseren over de mogelijkheden om te komen tot verdergaande samenwerking en de realisatie van nieuwe huisvesting aan het Spuiplein. Bij deze vraag werd ook het Koninklijk Conservatorium betrokken, dat op een andere locatie net buiten het stadscentrum is gehuisvest.

Procesmanagement om alle deelnemers te verbinden

Als procesmanager leidde Paul tot medio 2010 het traject dat een antwoord gaf op de vraag welke meerwaarde programmatische en organisatorische samenwerking van de verschillende instellingen heeft voor de stad en de betrokken organisaties. En waarom dit vernieuwing van de bestaande huisvesting noodzakelijk maakt. Essentie bij een dergelijk traject is om een nieuwe identiteit te ontwikkelen  op het niveau van de samenwerkende organisaties, met gezamenlijke doelstellingen en deze uit te werken in programmering, personeel, organisatie en financiën.

In 2012 actualiseerde Paul de businesscase op basis van het door Neutelings Riedijk (architecten) bijgestelde plan. In 2013 nam de gemeenteraad na een stevig debat een definitief besluit over de realisatie van het Spuiforum waarbij nog een afweging moest worden gemaakt tussen volledige nieuwbouw of renovatie. In het collegeprogramma 2014-2018 is aangegeven dat er een nieuw plan wordt gemaakt waarin het bestaande programma van eisen voor de culturele functies en de financiële kaders gehandhaafd blijven. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale ontwikkeling van het gebied waarbij de locatie van het leegstaande Ministerie van Justitie wordt betrokken . Het nieuwe college van B&W neemt een jaar de tijd om het nieuwe plan op te stellen.

Paul Broekhoff, destijds directeur Cultuur en Sport Gemeente Den Haag: “Paul Overakker heeft de eerste startnotitie opgesteld voor het Spuiforum op basis waarvan het besluit is genomen om het forum te ontwikkelen. Met veel gevoel voor de unieke positie van elke instelling, heeft Paul de totstandkoming van het eerste Programma van Eisen begeleid en steeds ingezet op de meerwaarde van samenwerking tussen de culturele instellingen. Dit was een intensief traject dat uiteindelijk leidde tot een gedeelde artistieke opvatting van de instellingen en de basis legde voor de besluitvorming in de gemeenteraad.

Jeroen bijgesneden voor cirkel profiel DEF

Jeroen van den Heuvel
Adviseur