Het geheel is minder dan de som der delen.

Auteur: Frank Tromp

U leest het goed, minder dan de som der delen. Dus in tegenspraak met Aristoteles. Althans, in de gesprekken met opdrachtgevers stellen we samen vaak deze diagnose: Het geheel is teleurstellend veel minder dan de som der delen. Veel minder dan je zou mogen verwachten op basis van de beschikbare capaciteit en de hoeveelheid talent. Op basis van het potentieel zou je een beter resultaat mogen verwachten.

Dit fenomeen openbaart zich vooral en in toenemende mate bij bijzondere samenwerkingsvormen. Samenwerkingsvormen die niet zijn gebaseerd op hiërarchische relaties. Zoals verbonden partijen, gelegenheidscoalities of netwerkorganisaties. Ofwel organisatievormen die een andere verbindende factor kennen (of beter: een andere verbindende factor ‘zouden moeten kennen’). Met een toename in complexiteit tot gevolg. Zeker als de opdracht tot samenwerking van bovenaf is opgelegd.

Broken Network

In de gesprekken met collega-adviseurs over de vraagstukken die we in ons vak tegenkomen gaat het vaak over het onbenutte potentieel van deze samenwerkingsvormen. Over energie die weglekt in het vastlopen, in onderpresteren en in het correctie- en reparatiewerk dat naderhand wordt verricht.

Maar vaak ook over het euforische gevoel dat ontstaat als door interventies de samenwerking weer gaat stromen en er ineens prestaties worden geleverd die je niet meer voor mogelijk had gehouden.

De gedeelde fascinatie voor dit fenomeen heeft een bijzondere samenwerking tot stand gebracht. Een adviseursgroep heeft zichzelf de opdracht gegeven om meer dan 75 jaar ervaring rond dit vraagstuk samen te voegen met een gigantische verzameling werkvormen, modellen en praktijkvoorbeelden. Je zou kunnen stellen dat deze groep adviseurs ‘een geheel’ aan het smeden is dat veel meer is dan de optelsom van alle individuele kennis en ervaring. Het beoogde resultaat is een in de praktijk bewezen repertoire om opdrachtgevers te helpen om bijvoorbeeld netwerkorganisaties beter te laten functioneren. Maar ook om de bijdrage van onze adviseurs te laten groeien, opdat straks ook de individuele delen groeien en optellen tot een nog groter geheel.

De komende tijd kunt u de eerste resultaten van deze bijzondere ambitie verwachten. In de vorm van artikelen over leerzame praktijkvoorbeelden, verklarende modellen voor analyse en diagnose. En inspirerende werkvormen voor interventies die bij kunnen dragen aan verbetering van de samenwerking. Om juist in lastige samenwerkingsvormen een groter geheel te realiseren dan de som der delen. Wordt vervolgd…

 

Frank Tromp
Adviseur - Directie