Koersen en kansen in de dynamiek

Veel vanzelfsprekendheden zijn in de afgelopen maanden opengebroken. De dynamiek die is ontstaan vraagt om reflectie, koers kiezen en kansen herkennen. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal artikelen die daar mogelijk handvatten bij bieden. Wij wensen u een goede zomer!

Nieuwsbrief juli 2020