Dialoog tussen gemeenten en aanbieders in het sociaal domein: training Dialoog bij inkoop en aanbesteden

Het goede gesprek tussen aanbieders en inkopende gemeenten in het sociaal domein is essentieel voor samenwerking en juiste hulp aan de cliënt. Het komen tot een vruchtbaar gesprek is echter niet eenvoudig. De workshop Dialoog biedt u inzicht en handvatten voor het organiseren van het goede gesprek tussen gemeente, aanbieders en (vertegenwoordigers van) cliënten in de inkoop (beleid)cyclus. WagenaarHoes verzorgt deze workshops gedurende heel 2021 in opdracht van het ministerie van VWS voor regio’s en gemeenten. 

Gemeenten organiseren de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Aanbieders leveren de hulp en hebben opvattingen over het organiseren ervan, maar hebben ook een positie in het veld van vraag en aanbod, vaak in meerdere gemeenten. Voor een goed gesprek is het belangrijk dat erkenning wordt gegeven aan verschillende belangen en perspectieven van aanbieders en gemeenten. Benieuwd naar deze training? Zie de flyer Folder-workshop-Dialoog-def-01-2021 voor meer informatie.

Alinda portret DEF

Alinda van Bruggen
Adviseur - Directie