Benkadi: the power of voices

Auteurs: Paul Geertsema, Alinda van Bruggen

Meer dan 230 NGO’s vanuit vier West Afrikaanse landen (Mali, Burkina Faso, Benin en Ivoorkust) hebben samen met de stichting Woord en Daad de handen ineen geslagen om te bouwen aan een beter en duurzamer social contract tussen overheid en inwoners. Het samenwerkingsverband, Benkadi, is door het ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd als een van de initiatieven die de komende jaren gesteund zullen worden in het kader van het Power of Voices-programma.

Het belangrijkste doel van dit beleidsprogramma is het versterken van civil society organisaties in hun rol ten aanzien van beleidsbeïnvloeding en als pleitbezorger voor burgers. Hiermee wil BuZa steun geven aan de ontwikkeling van een sterke civil society die de noden en rechten van burgers verdedigt en daarmee bijdraagt aan goede verhoudingen tussen overheid en inwoners en een inclusieve duurzame samenleving.

Voor de komende jaren richt het Benkadi project zich specifiek op het versterken van de positie van kwetsbare groepen en gemeenschappen in Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali als het gaat om de effecten van klimaatverandering. Doel is te zorgen dat deze groepen en communicaties gelijke toegang krijgen tot rechten, mogelijkheden en kansen om weerbaar te zijn tegen klimaatverandering.

Pascal Ooms van stichting Woord en Daad kent het gebied in West Afrika goed. Hij geeft aan dat het één van de meest kwetsbare regio’s ter wereld is als het gaat om klimaatverandering. De combinatie van toenemende hitte, erosie van de kustlijn en mangroves, het verdwijnen van de vruchtbare toplaag en de bevolkingsexplosie levert een zorgwekkende en zichzelf versterkende cocktail op. 

Miljoenen mensen worden met een ingrijpende verandering van hun leefomgeving geconfronteerd, zonder dat ze de middelen hebben om deze verandering te hanteren. Mali, Burkina Faso, Benin en Ivoorkust ontwikkelen beleid en zijn projecten gestart om de klimaatverandering te dempen en klimaatadaptatie te versterken. Dat levert helaas weinig op, omdat beleid en projecten niet aansluiten bij de behoefte van de lokale bevolking. Ze worden er simpelweg niet bij betrokken, waardoor de projecten ‘niet van hen zijn’ en daarmee geen duurzaam karakter hebben.  

Wat het Benkadi-project bijzonder maakt, is dat vanaf de start principieel en consequent is gekozen om het leiderschap bij de lokale partners te laten. In de praktijk levert dat een proces op waarin de kracht, cultuur en creativiteit van de lokale partners optimaal uitgedaagd en benut worden, en dat de Nederlandse partners uitdaagt om daarop vanuit gelijkwaardigheid aan te vullen. Veelvuldig komen daarbij impliciete veronderstellingen aan het licht over samenwerking, organiseren en kwaliteit, die ons als Nederlandse partners veel leren.  

WagenaarHoes raakte betrokken bij het Benkadi-project toen een voormalig projectleider van Woord en Daad met Alinda van Bruggen in gesprek raakte naar aanleiding van een training over effectief samenspel tussen overheid en inwoners. De stichting vroeg ons om te willen meedenken over de participatie- en governance vraagstukken in het Benkadi-project. WagenaarHoes besloot het project graag te willen steunen door adviescapaciteit in te zetten. Paul Geertsema, Sibel Tanturk en Alinda zijn hier enthousiast bij betrokken.

Paul portret DEF

Paul Geertsema
Adviseur - directie