Christian van den Berg

Gert portret 2 DEF

Gert Boeve

Harry portret DEF

Harry ter Braak

Alinda van Bruggen

Bas portret DEF

Bas van Delden

Merove Gijsberts

Marjoka portret DEF

Marjoka van Doorn

Paul portret DEF

Paul Geertsema

Noortje Gerritsen

Selma van der Haar

Jeroen portret 2 DEF

Jeroen van den Heuvel

Eric ten Hulsen

Amida portret DEF

Amida Michael

Brenda Poels

Frank Tromp

Marco portret DEF

Marco de Vlaming

Kees de Haas

Prestaties verbeteren door het benutten van het potentieel in uw organisatie

Frank Tromp

realiseert diepgaande, fundamentele verandering waarmee organisaties beter presteren. Stimuleert experts uit de organisatie zelf om te komen tot ideeën over haalbare verbeteringen:

“De sleutel tot verbetering ligt in het potentieel van uw organisatie. De mensen in de organisatie hebben samen de sleutel voor het oplossen van problemen in handen. Door hun collectieve kennis en potentieel te benutten, krijgt u niet alleen het best haalbare resultaat maar ook persoonlijke betrokkenheid op het realiseren van een inspirerend toekomstperspectief. Hetgeen positieve invloed heeft op het werkplezier en welbevinden in uw organisatie, zelfs bij verandering.”

Klanten ervaren Frank als een pragmatische, toegankelijke en betrokken adviseur met een sterk opmerkings- en inlevingsvermogen. Frank zet zijn vindingrijkheid en energie graag in om mensen te motiveren een verandering te zien als mogelijkheid tot verbetering. Hij is in staat mensen anders te laten kijken, zien en voelen zodat zij zich op een dieper en persoonlijker niveau kunnen verbinden met een vraagstuk. Frank stelt hen daarmee in staat een deel van de oplossing te zijn hetgeen ten goede komt aan de duurzaamheid en de kwaliteit van verandering.

Frank heeft jarenlange ervaring als adviseur, trainer, interimmanager, directeur, bestuurder en toezichthouder. Frank is Semco Style Certified Consultant en is gecertificeerd om Management Drives® toe te passen voor individuen, groepen en organisaties.

Frank is directeur en vennoot van WagenaarHoes, samen met Alinda. 

 

frank.tromp@wagenaarhoes.nl 06-26350305

Christian van den Berg

is een organisatieadviseur en interim manager die gedreven is door het verbeteren van de samenwerking en de prestaties binnen organisaties én tussen organisaties. Hij combineert zijn achtergrond als bestuurskundige met praktijkervaring als gemeentesecretaris, toezichthouder en raadslid.

Christian is bedenker en maker van de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling. Een podcast waarin hij klassieke denkbeelden en actuele ontwikkelingen bespreekt met aansprekende gasten. Ook is hij een van de leidende denkers over ‘Deliverology’, een methode om gedragen besluiten op een effectieve manier ten uitvoer te brengen. Daartoe combineert Christian zijn kennis op het gebied van besluitvorming, zelforganisatie,  en politiek-bestuurlijk samenspel om te komen tot werkbare oplossingen. Kern van zijn aanpak is dat hij mensen zelf verantwoordelijkheid laat nemen en dat hij doorgaat tot een gedragen resultaat is geboekt.

Christian boort op een inspirerende en enthousiaste manier de kwaliteiten en overtuigingen van mensen, teams en organisaties aan. Hij boekt zijn resultaten door creatieve en nog niet bedachte oplossingen te bedenken. Hij heeft daarbij een bewezen trackrecord op het creëren van eigenaarschap en resultaatgerichtheid.

Christian heeft ruime ervaring in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en weet op verrassende en indringende wijze de verbinding tussen beide werelden te leggen. 

Christian is gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.

christian.van.den.berg@wagenaarhoes.nl 06-21866348

Complexe dingen eenvoudig maken

Ik draag graag oplossingsgericht bij aan een gezamenlijk doel

Gert Boeve

combineert gedrevenheid om resultaat te bereiken met het vermogen om diplomatiek en flexibel om te gaan met andere mensen en meningen. Hij is dan ook bij uitstek in staat om in complexe contexten, in verbinding en samenwerking met een grote hoeveelheid partners maatschappelijke problemen te helpen op te lossen. En dat onder zijn motto: “Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven.”

In zijn rol als organisatieadviseur zet Gert zijn kennis en ervaring in als bestuurder, directeur, toezichthouder en adviseur in de publieke sector. Gert heeft brede ervaring opgedaan in het ruimtelijk-economisch domein, onder andere als secretaris-directeur van Regio Foodvalley, maar is ook al jaren thuis in het brede sociale domein. Zo is hij tegenwoordig voorzitter van Horus, de Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers. Gert helpt organisaties graag met verbinding en samenwerking met diverse partners: “Ik geniet ervan om mensen en belangen in een goede sfeer bij elkaar te brengen. Tevreden ben ik pas als er een resultaat is waar iedereen achter kan staan.”

Als gecertificeerd coach is hij ook beschikbaar als sparringpartner voor (groepen) bestuurders en leidinggevenden in het publiek domein. Gert: “Jouw of jullie groei staat voor mij centraal. Uit ervaring weet ik dat het vak van bestuurder of leidinggevende in de publieke sector veel van je kan vragen en dat je niet altijd stil staat bij je eigen ontwikkeling. Of je begint net en vraagt je af hoe je succesvol kunt zijn. Als coach en schaduwmanager ben ik er voor jou.”

Gert zult u leren kennen als iemand die gedreven de verantwoordelijkheid neemt en graag bijdraagt aan een gezamenlijk doel. Hij brengt zijn, vaak originele, ideeën in, neemt anderen daarin mee en helpt betrokkenen om samen succesvol te zijn.   

gert.boeve@wagenaarhoes.nl 06-33036540

Harry ter Braak

is zijn carrière gestart als onderzoeker bij de Universiteit van Groningen en heeft daarna verschillende functies in het publieke domein vervuld, waaronder gemeentesecretaris van Delft en griffier/provinciesecretaris van de provincie Utrecht. Vanaf 2000 heeft hij bij WagenaarHoes een gevarieerde advies-, coaching- en trainingspraktijk opgebouwd rondom de strategisch-bestuurlijke aspecten van organisaties.

Harry is in complexe situaties in zijn element als adviseur voor governancevraagstukken rond besturing en strategie, en procesbegeleider cultuurverandering en organisatieontwikkeling. Verder treedt hij regelmatig op als onderzoeker wanneer complexe vraagstukken daarom vragen en/of als integriteitsvraagstukken aan de orde zijn. Bestuurders en managers doen daarnaast regelmatig een beroep op hem in de rol van sparringpartner en coach. Hij koppelt daarbij inhoudelijke scherpte aan een grote gevoeligheid voor de onderlinge verhoudingen in organisaties. Harry heeft als adviseur aan de wieg gestaan van belangrijke innovaties zoals de samenwerkingsmodellen Ten Boer-Groningen en het BEL-model (Blaricum, Eemnes en Laren) en de virtuele shared service organisatie Waterkracht van vijf waterschappen. Harry coacht organisaties en bestuur- en managementteams, zoals recent het Dagelijks Bestuur van Drechtsteden en eerder brancheorganisatie Cumela. Hij weet mensen te inspireren tot het ontwikkelen van nieuwe wegen in zowel de zakelijke als de publieke markt. Feiten krijgen betekenis in een context en perspectief. Verandering van perspectief en of context levert andere betekenissen op en geeft ruimte om nieuwe wegen te bewandelen. 

Ook is Harry verbonden als docent strategie en verandermanagement in masterclasses in de publieke en non-profit sector van de VU, en is hij docent bij SIOO (interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven). Verder is hij onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in Delft. Harry was tot 2023 vennoot van WagenaarHoes.

Hij is gecertificeerd commissaris en gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.

harry.ter.braak@wagenaarhoes.nl 06-51369534

Uw vraag is het beginpunt, maar wat u nodig heeft het ijkpunt

Koersvast en verbindend in complexe processen 

Alinda van Bruggen 

combineert als gepromoveerd socioloog een goed inzicht in menselijk gedrag en stelselvragen met een onderzoekende houding en een scherpe waarneming. Ze wordt door opdrachtgevers gewaardeerd om de heldere en prettig overtuigende manier waarop zij complexe vraagstukken overzichtelijk en begrijpelijk maakt voor alle betrokkenen. Alinda helpt richting, focus en energie brengen in complexe contexten.

Alinda adviseert vooral over vraagstukken op het snijvlak van maatschappij, bestuur en organisatie. Dat geldt in het bijzonder voor governance- en organisatievraagstukken die voortkomen uit de veranderende verhoudingen tussen overheden en samenleving, en de uitwerking daarvan rond onder meer het sociaal domein, waarmee zij zich al sinds de jaren ’90 als onderzoeker en adviseur bezig houdt. Zij heeft een scherp oog voor rolzuiverheid en verhoudingen en weet treffend en stimulerend bestuurders, managers en medewerkers mee te nemen van de opgave naar oplossingen. 

Als coach helpt zij bestuurders en managers omgaan met meervoudige doelen, belangen en tempo’s die gehanteerd moeten worden, te schakelen tussen verschillende perspectieven en zo het eigen repertoire en de eigen effectiviteit te vergroten. Als procesmanager houdt Alinda het overzicht, is resultaatgericht en koersvast. Zij legt de lat hoog, maar altijd met aandacht voor wat dat met mensen doet. Alinda is gecertificeerd management consultant (CMC) en gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.

Alinda is directeur en vennoot van WagenaarHoes, samen met Frank Tromp.

 

alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl 06-15060352

Kees de Haas

is een mensgerichte en resultaatgedreven adviseur en verandermanager met brede ervaring bij de overheid en in het bedrijfsleven. Met een scherp gevoel voor wat mensen nodig hebben om zich te kunnen verbinden aan de gezamenlijke opgave, is Kees in staat om organisaties en medewerkers niet alleen in beweging te brengen, maar ook eigenaarschap en daadwerkelijk resultaat te creëren. Niet alleen binnen organisaties (bijvoorbeeld als interim gemeentesecretaris) maar ook in regionale samenwerking heeft hij zich daarin bewezen.     

Als adviseur en interim manager is Kees altijd op zoek naar opgaven waar hij met zijn bijdrage mensen en organisaties beter kan laten functioneren en nieuwe wegen kan laten inslaan. Hij kijkt integraal naar organisaties en richt zich zowel op structuur en processen als cultuur, werkwijzen en gedrag. Zijn toegevoegde waarde zit met name in het kunnen combineren van sterke analytische vaardigheden met een scherp gevoel voor “de onderstroom”: dat wat niet formeel is vastgelegd of wordt gezegd, maar aan emoties en gevoelens onder water wel aanwezig is en sterk bepalend is voor succes.

Kees brengt energie, verbinding en vertrouwen. Uitdagingen maakt hij uitnodigend door een open, positieve en veilige omgeving te creëren waarbinnen ieder op een prettige en succesvolle manier kan samenwerken. Ruimte voor en vertrouwen in de professionaliteit van de mensen met wie hij werkt is daarbij zijn uitgangspunt. Hij helpt mensen en organisaties van visie naar actie naar resultaat te komen en het resultaat samen te vieren.

kees.de.haas@wagenaarhoes.nl 06-51 82 93 13

Energie, verbinding en vertrouwen

Bas van Delden

heeft een brede achtergrond als overheidsmanager. Hij werkte als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de SVB en was bij de gemeente Amsterdam onder meer directeur Werk en Inkomen en Hoofd Bureau Integriteit. Daarvoor was hij lang werkzaam bij de politie; zowel in de openbare orde als in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Later bij het Openbaar Ministerie. En ook bij het Ministerie van BZK; domein openbare orde en veiligheid.

Als adviseur richt Bas zich op coaching en advisering van bestuurders en (eind)verantwoordelijk managers, met name rond vraagstukken op het vlak van morele oordeelsvorming en integriteit en werken volgens ‘de bedoeling’, in het sociaal domein en daarbuiten. Ook ondermijning heeft zijn bijzondere interesse en aandacht. Daarnaast is hij als interim manager inzetbaar.

 

bas.van.delden@wagenaarhoes.nl 06-20111660

Marco de Vlaming

heeft een rijke ervaring als coach, teambegeleider en organisatieadviseur bij gemeenten en ondernemingen en brengt een eigen kijk op leiderschapsontwikkeling en verandermanagement. Marco is als associé verbonden aan WagenaarHoes Organisatieadvies.

Marco heeft secretarissen, directeuren en managementteams van uiteenlopende organisaties begeleid bij het bepalen van de strategie, ontwerpen van de organistiestructuur en het implementeren van gewenste veranderingen. Hij houdt leiders scherp in hun ontwikkeling en bevordert scenario-denken waar tunnelvisie dreigt. Hij heeft in samenwerking met collega’s vele leergangen gericht op leiderschap en teamvorming ontwikkeld en begeleid. Hij heeft meerdere managementteams ondersteund in teamvorming. Marco is coach van secretarissen, managers en bestuurders. Hij weet de complexiteit van vraagstukken en problemen met opdrachtgevers om te zetten naar een werkbaar programma en blijft staan waar onzekerheid tot onrust leidt. 

Marco is gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.

marco.de.vlaming@wagenaarhoes.nl 06-36137161
Marco portret DEF
Marjoka portret DEF

Begrijpen en beïnvloeden gaan hand in hand

Marjoka van Doorn

heeft met haar sociaal psychologische achtergrond een scherp oog voor gedrag, groepsdynamiek en samenwerking; ofwel hoe de onderlinge verhoudingen het behalen van resultaat in organisaties belemmeren of bevorderen. Werken aan de verbinding tussen mensen en werken aan resultaat gaan wat haar betreft dan ook altijd hand in hand. Marjoka is op haar best op het snijvlak van beleid en uitvoering, bij vraagstukken rond organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschap, samenwerking binnen en tussen teams en organisaties. Bij WagenaarHoes doet ze dat als trainer, procesbegeleider/facilitator, adviseur en onderzoeker.

Opdrachtgevers waarderen Marjoka’s aandacht en betrokkenheid, constructieve en heldere communicatie en analytisch vermogen. Daarmee sluit ze snel aan bij wat er nodig is.

Marjoka heeft een achtergrond in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek – in 2016 promoveerde ze in de sociale wetenschappen. Ze leidde psychologen op voor het vak van trainer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Ze was opleider van de post-master opleiding Interventiekunde voor managers, adviseurs en veranderaars, bij het Instituut voor Interventiekunde in Amsterdam.

Marjoka is gecertificeerd Management Drives® trainer voor teams en organisaties. Ze is als partner verbonden aan het CSR Expertisecentrum voor stress & veerkracht, waar ze als coach begeleiding biedt bij stressklachten en burn-out. 

 

 

marjoka.van.doorn@wagenaarhoes.nl 06-29010794

Noortje Gerritsen

heeft een brede ervaring in interim- en adviesopdrachten in het publieke domein. Ze heeft onder meer gewerkt als interim-directeur bestuurder van Carins, uitvoeringsorganisatie voor Jeugd en Wmo. Eerder werkte zij als bestuursadviseur bij de VNG en gemeente Haarlemmermeer en als organisatieadviseur bij Leeuwendaal en WagenaarHoes. Nu is zij als associé verbonden aan WagenaarHoes.

Noortje’s passie ligt in het verbinden van (schijnbaar) tegengestelde belangen. Zij verbindt inhoud en organisatie door wat er in de samenleving gebeurt te vertalen naar wat dat binnen de organisatie vraagt. Met haar bestuurskundige achtergrond en brede ervaring binnen gemeenten heeft het functioneren van politiek en organisatie geen geheimen voor haar.

Noortje staat voor verbindend leiderschap. Maar als de situatie daarom vraagt hakt ze knopen door en gaat zij voorop. Door medewerkers vertrouwen te geven zorgt Noortje dat zij in staat zijn om zich nieuwe manieren van werken eigen te maken.

noortje.gerritsen@wagenaarhoes.nl 06-52341543
Paul DEF

Paul Geertsema

adviseert als arbeids- en organisatiepsycholoog bij complexe verandertrajecten, waarbij gedrag en overtuigingen van de betrokkenen een cruciale rol spelen. Hij doet dat met een combinatie van sensitiviteit en een bijna vanzelfsprekende flair.

Het zwaartepunt van Paul’s beroepspraktijk ligt in het stimuleren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen organisaties, altijd met de centrale opgave van de organisatie als uitgangspunt. Hij schakelt daarin moeiteloos tussen de verschillende lagen, van (top)management tot werknemers in het primair proces. In dit proces is Paul scherp op het bevorderen van initiatief en (persoonlijk) leiderschap, waarbij hij met een positieve insteek helpt om ingesleten gedragspatronen bij management èn medewerkers om te buigen naar meer effectief gedrag.

Paul heeft ruim tien jaar ervaring met het adviseren en coachen van bestuurders, management, professionals en ondernemingsraden bij vraagstukken rond reorganisaties en fusies, procesoptimalisatie, samenwerking, leiderschap, teamontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Na het afronden van zijn SIOO-studie is hij als CMC-er (Certified Management Consultant) in de brede adviespraktijk werkzaam. Zijn betrokkenheid, analytische vaardigheid en respect voor mensen maakt het tot een plezier met hem samen te werken. Paul is gecertificeerd om Management Drives® toe te passen.

paul.geertsema@wagenaarhoes.nl 06-11169628

Eric ten Hulsen

werkt graag voor het publieke belang. Hij is als interventiekundige, adviseur en manager gedreven om organisaties daadwerkelijk bezield en effectief te laten werken voor klanten, burgers, ondernemers. Als emoties oplopen, kan hij bruggen slaan. Hij is nieuwsgierig en houdt van puzzels die om oplossingen vragen.

Hij heeft binnen de gemeente Amsterdam directiefuncties vervuld in het sociaal domein en HRM en is directeur geweest van het Calvijn met Junior College (nu Calvijn College), een VMBO-MBO-school in Amsterdam-Slotervaart. Als topadviseur van de Wibautgroep van de gemeente Amsterdam heeft hij drie jaar bijgedragen aan de organisatie van het herstel van de Amsterdamse bruggen en kademuren. Zonder uitzondering betrof zijn werk grote veranderopgaven.

Hij ziet als grote uitdaging voor de overheid om standaardisering, fabrieksmatig werken en digitalisering van processen hand in hand te laten gaan met oprechte aandacht voor de effecten van overheidsbeslissingen en persoonsgericht maatwerk voor complexe problematiek. Omdat relaties resultaten creëren is het horen en zien van de omgeving een voorwaarde voor succesvol opereren van de overheid. Werken vanuit de bedoeling van veranderingen is zijn focus.   

Eric heeft een sterke drang om te begrijpen, te ontwikkelen en te beïnvloeden. Hij kan visie ontwikkelen en het verhaal vertellen. Enthousiasmeren, het grote hanteerbaar maken en veranderingen echt in gang zetten. Hij gaat confrontaties niet uit de weg, kan goed zijn wil inzetten als dat wordt gevraagd en probeert altijd in gesprek te blijven. Zijn aanpak is: contact maken, onderzoeken, ordenen en oplossen.

Eric adviseert graag op het grensvlak van maatschappelijke vragen, organisatie en strategie.

Hij houdt van de (maatschappelijke en organisatorische) complexiteit van organisaties die met deze vragen aan de slag zijn, veelal binnen netwerken en ketens. Hij richt zich op verbinden van het kleine aan het grote, van de organisatorische principes in de verre abstractie aan de problemen dichtbij. Zijn kracht zit in doorgronden, mensen samen brengen en op ideeën en belangen verenigen.

Vanuit de overtuiging dat beleid pas bestaat als het is gerealiseerd.

eric.ten.hulsen@wagenaarhoes.nl 06-25552506

Beleid bestaat pas als het gerealiseerd is

Initiatief nemen, aanpassen en verbinden

Merove Gijsberts


combineert analytische scherpte en zorgvuldigheid met compassie en wijsheid. Dat
maakt haar een waardevolle gesprekspartner en effectieve adviseur en coach in vele
contexten. Zij heeft met haar sociaalwetenschappelijke achtergrond een sterke basis
in de wereld van wetenschap en hoger onderwijs, maar kent en begrijpt ook de wereld
van politiek en beleid, evenals die van de zorg en van grote publieke uitvoerders.

Merove werkte na haar promotie onder meer als postdoctoraal onderzoeker bij de
Universiteit Nijmegen; als senior wetenschappelijk onderzoeker, projectleider en
programmaleider bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en als kenniscoördinator bij
de Tweede Kamer. In 2020-2021 werkte zij als senior wetenschappelijk medewerker
voor de WRR in de projectgroep Houdbare Zorg. Sinds 2016 was zij, naast haar baan
bij het SCP, als bijzonder hoogleraar Migratie en Diversiteit verbonden aan de
Universiteit Utrecht.

Vanuit InterCoach heeft zij vanaf 2021 als coach gefungeerd voor collega’s binnen de
Rijksoverheid. Tegenwoordig coacht Merove ook wetenschappers, professionals en
managers met werkgerelateerde vraagstukken. Zij is NOBCO gecertificeerd.

Merove is per 1 februari 2024 als associé verbonden aan WagenaarHoes. Zij werkt bij
WagenaarHoes als adviseur, coach en onderzoeker (mee) aan diverse
maatschappelijk relevante opdrachten.

merove.gijsberts@wagenaarhoes.nl 06 11854505

Selma van der Haar

is expert op het gebied van leren in organisaties, multidisciplinair samenwerken, groepsdynamica en besluitvorming onder druk. Ze heeft ruime ervaring in het faciliteren, organiseren, ontwikkelen, versterken en onderzoeken van leren in organisaties en is daarvoor inzetbaar als adviseur, trainer, coach, onderzoeker en manager. Als bijzonder aandachtsgebied heeft zij het opleiden, trainen en oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. 

Selma is in 2014 gepromoveerd op teamleren en teamcognitie in coördinerende multidisciplinaire crisisteams. Als onderzoeker en als universitair docent (Maastricht University) heeft zij in samenwerking met de praktijk kennis ontwikkeld over hoe ad hoc samengestelde multidisciplinaire teams (o.a. brandweer, politie, GHOR, bevolkingszorg) met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid onder druk kunnen presteren. Die inzichten heeft ze vertaald naar diverse trainingen, workshops en publicaties en past zij toe in haar advieswerk.

Selma helpt bestuurders, managers en teams om effectieve antwoorden te vinden op vragen als: hoe beïnvloedt het ontwerp van onze organisatie onze leerprocessen? Hoe werken overtuigingen over leren en ontwikkeling door in onze cultuur? Welke waarden en overtuigingen zijn sturend voor professionals als het gaat om het aangaan van (nieuwe) vraagstukken en samenwerkingen? Welke taal voor leren werkt in onze organisatie? Hoe kunnen wij vanuit onze managementstijl een effectief appèl doen op leren en ontwikkelen? En hoe zorgen wij dat de praktijk van leren zich vertaalt in succes van de organisatie en bevlogen werkplezier van professionals?

Haar advieswerk ziet Selma ook als een leerproces: ieder vraagstuk is uniek en vraagt om een contextuele verkenning, om het creëren van een gedeelde betekenisgeving, om het ontdekken van helpende perspectieven en om het in samenwerking creëren van innovatieve en verrijkende antwoorden en oplossingen met impact. Opdrachtgevers waarderen haar open en onderzoekende houding en haar helderheid.

Selma combineert haar advieswerk met de rol van hoofddocent van de minor Crisismanagement en coördinator en hoofddocent van de minor Leiderschap bij de deeltijd bachelor Management in de Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

selma.van.der.haar@wagenaarhoes.nl 06-58822522

Verhelderen, verwoorden, verbinden

Jeroen portret 2 DEF

Jeroen van den Heuvel

heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft brede ervaring opgedaan als beleids- en organisatieadviseur, projectleider, onderzoeker en interim-manager. Deze ervaring benut hij zowel in de not-for-profit als de profit sector bij samenwerkings- en sturingsvraagstukken, organisatieverandering en (beleids)onderzoek.

Na zijn opleiding bedrijfskunde (Maastricht) promoveerde Jeroen aan de universiteit van Hasselt (B) waar hij zijn proefschrift schreef in het domein van governance / bestuur. Hij brengt een stevige dosis enthousiasme mee, houdt van uitdagingen en is gericht op het bereiken van resultaten. Jeroen is in zijn element op het snijvlak van bestuur, management en organisatieverandering. Met gevoel voor verhoudingen en oog voor het proces begeleidt hij organisaties bij strategische verkenningen en besluitvormings- en veranderprocessen. 

“Ik voel me uitgedaagd door complexe vraagstukken met een methodische en analytische benadering, Ik houd van het verbinden en activeren van mensen en word gedreven door de energie van een gezamenlijke ambitie op weg naar concrete oplossingen, verbeteringen en resultaten.”

Jeroen wordt gewaardeerd door zijn opdrachtgevers om zijn verbindende vermogen en het kunnen organiseren van brede betrokkenheid door doelgerichte werkvormen. Daarnaast ligt zijn kracht in de combinatie van inhoud, methode en analyse die hij graag inzet bij beleidsonderzoeken.

jeroen.van.den.heuvel@wagenaarhoes.nl 06-22529427

Brenda Poels

houdt zich bezig met het begeleiden van organisaties en bedrijven bij het verbeteren van processen, samenwerking en structuur. Ook is zij bijzonder op haar plaats als het gaat om het ondersteunen bij de daadwerkelijke implementatie van veranderingen. Op het snijvlak van overheid en maatschappij, waar vragen rondom uitvoering, kwaliteit, processen en dienstverlening samenkomen, is zij op haar best.

Brenda heeft na haar opleiding aan de Hogere Hotelschool, bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In ruim tien jaar heeft zij zich gespecialiseerd in het management van veranderingen. Als gecertificeerde Lean Six Sigma Black Belt weet zij in haar manier van werken de procesmatige kant van een verandering te combineren met de zo belangrijke menselijke aanpak: het sturen op eindresultaat, onderbouwd met cijfers, waarbij tegelijk de betrokken mensen worden meegenomen in de verandering. Daarnaast heeft Brenda veel ervaring met bestuurlijke/politieke vraagstukken, waarbij de route naar het eindresultaat beschreven en bewandeld moet worden.

Brenda is een analytisch denker en is zeer pragmatisch in haar aanpak. Zij kan zaken goed duiden en in perspectief plaatsen, weet waar de prioriteiten liggen en brengt altijd energie in de organisaties waar ze werkt. Opdrachtgevers beschrijven haar als een besluitvaardige, resultaatgerichte en onafhankelijke verandermanager en procesbegeleider in complexe trajecten. Brenda communiceert altijd helder, zoekt verbinding en is een professioneel partner op alle organisatieniveaus. 

brenda.poels@wagenaarhoes.nl 06-46321471
Brenda portret DEF
Annemieke DEF

Daadkrachtige, energieke verander- en interimmanager met focus op maatschappelijk resultaat

Amida Michael

is een nuchtere, nieuwsgierige en gedreven interimmanager met een goed inzicht in soms complexe omgevingsfactoren. Als jurist en veranderkundige acteert zij op het snijvlak van bestuurlijke ambities en formele en organisatorische (on-)mogelijkheden. Zij ziet opties, denkt in scenario’s en neemt organisaties mee in concrete verbeterstappen en kleinere en grotere transities.

Amida heeft ruime managementervaring in het publieke domein, onder andere bij implementatie van nieuwe wetgeving en het opbouwen en transformeren van organisaties. Amida brengt mensen en ideeën bij elkaar, zorgt voor overview en brengt opties in beeld.  Van daaruit stelt zij organisaties in staat bewuste keuzes te maken en deze door te voeren. Als jurist en veranderkundige faciliteert zij de realisatie van bestuurlijke ambities.

Amida heeft zij vanaf 2009 bijgedragen aan de voorbereiding en de oprichting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en na de oprichting in 2013 de functie van directeur vergunningverlening vervuld. Gedurende haar loopbaan bij de gemeente Amsterdam heeft zij zowel bij diensten als bij stadsdelen gewerkt in de domeinen openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, sociaal domein en publieke dienstverlening.

Amida’s kracht ligt vooral in het bouwen van bruggen: tussen domeinen, tussen organisaties en organisatieonderdelen, en tussen beleid en uitvoeringspraktijk. Opdrachtgevers ervaren Amida als gedreven, resultaatgericht, transparant en grensverleggend.

Amida is al lange tijd maatschappelijk actief als toezichthouder bij een woningcorporatie en een coöperatieve woningbouwvereniging.

amida.michael@wagenaarhoes.nl 06-23923443

 

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan

WagenaarHoes staat voor kwaliteit, professionaliteit en innovatief vermogen. Onze adviseurs volgen daarom regelmatig opleidingen en trainingen. Als bureau voldoen we aan alle professionele eisen die in onze branche worden gesteld:

  • We zijn lid van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). Door een gezamenlijke gedragscode en afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening, willen de leden van de ROA de norm van het vak hooghouden.
  • We zijn ACP-geaccrediteerd* door de Orde van Organisatieakundigen en- adviseurs (Ooa) voor het voldoen aan de internationale professionele standaard voor organisatieadviseurs: de ‘World Class standards’ van de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).
  • We zijn tevens een van zes Nederlandse bureaus die zich CMC Firm mogen noemen, het internationale keurmerk dat door ICMCI wordt toegekend aan organisatieadviesbureaus die aan de strengste voorwaarden voldoen.
  • Een groot deel van onze adviseurs is Certified Management Consultant (CMC). Opdrachtgevers hebben de garantie dat een CMC minimaal vijf jaar ervaring heeft met het werken in complexe adviesopdrachten en dat de adviseur voortdurend werkt aan zijn professionele ontwikkeling.
  • We zijn ISO-gecertificeerd; voor ons is dit een onpartijdig oordeel over onze professionaliteit.