Opgavegericht werken

De uitdagingen van deze tijd zijn niet meer alleen door de overheid op te lossen. En vragen dus een houding bij alle betrokken partijen waarin de bedoeling van het vraagstuk voorop staat.

Samen met Alwin Oortgiesen (concerndirecteur gemeente Enschede en medeorganisator leerkring OGW) en Enrico Kraijo (directeur VPNG en medeauteur inspiratiegids OGW) spreek ik over deze ontwikkeling in overheidsland. Wat is Opgavegericht werken? Waarom is dat in de huidige tijd zo van belang? En is het een hype die ook weer overwaait?

Heb je vragen of suggesties?
https://www.linkedin.com/in/christianvandenberg/
of
christianvdberg@gmail.com