Authentiek leiderschap

Jezelf zijn als leider. Wie wil dat nu niet.
Met Jasper de Wit, gemeentesecretaris van Wageningen, spreek ik over zijn overstap van de advieswereld naar de lokale overheid. 
En over de manier waarop hij zijn wens om authentiek leiding te geven invult.

Een van de dingen die zijn stijl kenmerkt is het stellen van vragen. Nou, dat heb ik direct mogen ondervinden.
Luister maar naar ons boeiende gesprek.