Symposium Algemene beginselen van behoorlijk organiseren krijgt koninklijk randje

Meer dan 120 bestuurders, managers en andere deelnemers namen op 20 november jl. in Theater De Veste in Delft deel aan het symposium over de ‘Algemene Beginselen van Behoorlijk Organiseren in het publieke domein’. Frank Tromp legde in zijn welkomstwoord uit hoe WagenaarHoes met dit symposium en de beginselen beoogt bij te dragen aan een goed functionerend publiek domein.

Secretaris-generaal van Defensie Maarten Schurink ging vervolgens in op het belang van deze beginselen. Aandacht voor behoorlijk organiseren ziet hij als een noodzakelijke aanvulling op de bekende beginselen van behoorlijk bestuur. Het eeuwenoude principe van opdrachtgerichte commandovoering, bekend bij Defensie, is verrassend eenvoudig en leerzaam.

Jan van Zanen, burgemeester Den Haag, sprak als tweede keynote spreker zijn waardering uit voor het initiatief om beginselen van behoorlijk organiseren te formuleren en benadrukte de verantwoordelijkheid die ook bestuurders dragen voor een behoorlijke organisatie, “ook al vinden de meeste bestuurders dat niet het meest interessante onderwerp”.

Alinda van Bruggen nam het publiek mee in hoe zij en Harry ter Braak een jaar geleden werden aangezet om werk te maken van een set algemene beginselen van behoorlijk organiseren en hoe dit geleid heeft tot de set beginselen die in dit symposium besproken worden.

In twee rondes gingen de deelnemers vervolgens in een tiental workshops met verschillende externe sprekers aan de slag met de beginselen, onder begeleiding van onze adviseurs. Praktijkcasussen vanuit onder meer Amsterdam, Waalre en Almelo werden behandeld. Er is gesproken over blinde vlekken en zwarte schapen en vanuit organisatie-ethisch perspectief nagedacht over afwegingen tussen beginselen. Er is geoefend met hoofd, hart en handen en geanimeerd gesproken over de verschillende rollen van politiek, bestuur en management ten aanzien van behoorlijk organiseren en over de relatie tussen de beginselen en bedrijfsvoering. In het world café is door de deelnemers feedback gegeven op de toepasbaarheid van de beginselen. Alle feedback zal gebruikt worden om de beginselen aan te scherpen en te verdiepen in een boek dat volgend jaar wordt samengesteld.

Tijdens de plenaire paneldiscussie werd kritisch op de beginselen gereflecteerd door adviseur publiek leiderschap Mark Frequin, filosoof Roos Slegers, gemeentesecretaris Rosanne Franken en organisatieadviseur Harry ter Braak. Slotconclusie: “Bij behoorlijk organiseren gaat het in de eerste plaats om het voeren van het goede gesprek. De beginselen bieden een bruikbaar aangrijpingspunt om dat gesprek te voeren”.

Een verrassing kwam aan het slot van de bijeenkomst toen de locoburgemeester van Delft, Frank van Vliet, het podium betrad. Hij mocht aankondigen dat “het de koning heeft behaagd…”, waarop Harry ter Braak ten overstaan van familie, vrienden en collega’s werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege de grote bijdrage die hij heeft geleverd in het publieke domein, zowel professioneel als in vrijwilligersfuncties. 

Meer weten? Een complete terugblik op het symposium vindt u hier.

Alinda portret DEF

Alinda van Bruggen

Harry portret DEF

Harry ter Braak