Nieuwsbrief voorjaar 2022:

‘Vertrouwen verdienen door effectief presteren’

Dat het vertrouwen in de overheid fors gedaald is, is niet alleen te wijten aan de (landelijke) politiek, maar ook aan haperingen in het functioneren van instituties en organisaties in het publieke domein. De artikelen in deze nieuwsbrief gaan in op verschillende mogelijkheden om te werken aan herstel van vertrouwen, door effectief leveren van maatschappelijke waarde centraal te stellen.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

8 Ingrediënten voor verbetering van de bedrijfsvoering

De afgelopen jaren heb ik bij diverse organisaties aan verbeteropgaven in de bedrijfsvoering mogen werken. Meestal was er een dringende behoefte aan verbetering. Bijvoorbeeld in de kwaliteit of in de efficiëntie.

Bedrijfsvoering is ook een conditio sine qua non. Als de bedrijfsvoering niet op orde is, heeft dit altijd belangrijke schadelijke gevolgen voor de organisatie. De besturing en beheersing rammelt, men wordt geconfronteerd met onaangename verrassingen, de verantwoording is niet op orde en de kosten van bedrijfsvoering leggen een te groot beslag op de beschikbare middelen. Vaak leidt dit tot ergernis van bestuur, directie en toezichthouders.

Lees meer...

In gesprek met:
Lucas Bolsius

Over regionale samenwerking, het daily urban system van inwoners in de regio Amersfoort en betrokkenheid van de gemeenteraad.

Lucas Bolsius (Den Haag, 1958) is burgemeester van Amersfoort sinds 2010. Hij is vanuit uit hoofde van zijn functie voorzitter van het districtelijk veiligheidscollege Utrecht Oost van de politie Midden-Nederland, voorzitter van de bestuurlijke regiegroep Regio Amersfoort en vicevoorzitter van het DB en AB van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Nu de nieuwe gemeenteraden zijn geïnstalleerd is het een mooi moment om met hem in gesprek te gaan over regionale samenwerking. Welk perspectief ziet hij voor de komende raadsperiode?

Lees meer...

Bedrijfsvoering in het publieke domein: meer taken, minder mensen

Het leiden van (semi-)publieke organisaties in de 21ste eeuw is geen eenvoudige opgave. Bovenstaande vacaturetekst voor een wooncorporatie maakt dat duidelijk: een schaap met vijf poten met ook nog een wetenschappelijke bul op zak. Er had gerust ‘CEO’ boven de vacaturetekst kunnen staan. Voor een goede bedrijfsvoering is, anno nu, een veelvoud aan complexe kennis, kunde en ervaring nodig. Technologische ontwikkelingen en een toename van uitvoeringstaken zijn aan de orde van de dag (Hermkens, 2021). Daar bovenop komt de uitdaging om het noodzakelijke menselijk talent te vinden om al deze taken goed uit te voeren. Samen met de private sector vissen in een veel te kleine vijver met menselijk talent is al een uitdaging op zich.

Dit alles overziend, is het niet verbazingwekkend dat op veel terreinen van de (semi-) publieke domein bedrijfsvoering, het regelmatig vastloopt. Beleid en uitvoering botsen. We willen de te veel betaalde toeslagen wel terugbetalen maar we kunnen het eenvoudigweg niet. Het ‘systeem’ hapert en valt stil.

Lees meer...

Gemeentebestuur neem je verantwoordelijkheid bij samenwerking!

In de huidige netwerksamenleving is er geen organisatie die alleen de markt kan bedienen. Ook overheden  moeten samenwerken om hun doelen te bereiken. En dat gaat niet per se altijd goed… We zien allerlei problemen zoals grote financiële tekorten, het gevoel geen grip te hebben, gebrek aan democratische legitimiteit, gebrek aan adequate besturingsinformatie, voortdurende reorganisaties, ondermaats management, grote ontevredenheid en frustraties.

Lees meer...

Gemeenteraadswerk is geen beautycontest!

Het politiek debat lijkt steeds meer op een beauty contest. Waarbij onder de aandacht komen van de kiezer of de media belangrijker lijkt dan al het andere. Dat terwijl de gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan in de gemeente, vooral tot (wettelijke) taak heeft om beleidsplannen vast te stellen en te controleren of het college het beleid wel goed uitvoert.

Lees meer...